Vold mot eldre i hjemmet og i institusjoner Vi har et barnevern – burde vi også ha et eldrevern?

Dette er tema SENIORSAKEN Østfold hadde til behandling under debattmøte i Glenghuset i Sarpsborg onsdag den 4. november. Sosionom Ingegerd Espås hadde hovedinnlegget hvor hun redegjorde for temaet og sine mangeårige erfaringer bl.a. som leder for «Vern for eldre» i … Les mer…

Temamøte – Vold mot eldre i hjemmet og i institusjoner – et tema det helst ikke snakkes om

På Seniorsakens neste Temamøte 4. november vil Ingegerd Espås ta opp et tema som kan være vanskelig å snakke om, da det ofte gjelder personer i nære relasjoner, enten hjemme eller i institusjoner. Volden kan enten være fysisk eller psykisk, … Les mer…