Hans Glomsrud, Lervikbakken 10, 1626 Manstad er født 19. april 1941 i Rakkestad. Sammen med sin eldre bror vokste han opp på gård med husdyr. Her drev faren med melkeproduksjon, eggproduksjon og slaktegris.

Etter framhaldsskolen og handelsskole ble det landbruksskole og agroteknikkerskole. Etter verneplikten i marinen gjorde Hans tjeneste på oppsynsskip ved Island og Færøyene, og tok etter hvert befalsutdanning og ble troppssjef i Sarpsborg HV.

Hans har hatt forskjellige jobber innen landbrukssektoren bl.a. som leder i Sør-Gudbrandsdal Forsøksring, 3 år og Søndre Østfold Forsøksring, 5 år.

Han har også vært leder for Gran Mølle og kornsilo i Rakkestad, 15 år og Årnes Kornsilo. Etter 7 år som leder av Frivillighetssentralen Onsøy og er han nå pensjonist.

Hans ble valgt inn i styret for Senior Norge Østfold i 2021.