Vår nettside driver vi som en ukeavis. Den blir oppdatert med nye innlegg hver mandag. Vårt målområde er Østfold. Målgruppene er seniorer (+50) og pensjonister. Det er anslagsvis 60–70 000 pensjonister i Østfold og omtrent like mange seniorer.
Nettsiden og SENIORAVISA er populær, i 2020 hadde vi 78 000 besøk, og vi forventer en betydelig økning i år.

Vi har som ambisjon å være best på seniornyheter i Østfold!

Annonseplasseringer

Forside

Vi kan tilby en unik annonsemulighet, øverst på førstesiden, som oppdateres med nyheter hver mandag, vil vi ha plass til 8 annonser. Fire stk. over siste nyheter og fire rett under siste nyheter. Vi ser for oss at disse annonser skal tilbys Østfoldbedrifter fra 8 forskjellige bransjer. For øyeblikket er alle disse reserverte.

En slik førstesideannonse kan vi tilby til en pris av kr 6000,-/år. Annonsen vil ligge synbar 365 dager i året med spesiell oppmerksomhet hver mandag da vi oppdaterer med nytt stoff. Annonsen kan endres om ønskelig i løpet av året.

Nyhetsside

Vi kan også tilby annonsemulighet, på nyhetssiden i sidekolonnen, som også oppdateres med nyheter hver mandag. Vil vi ha plass til 8 annonser. Disse annonser vil følge med når en trykker på et innlegg slik at de er synlige hele tiden.

En slik nyhetssideannonse kan vi tilby til en pris av kr 6000,-/år. Annonsen kan endres om ønskelig i løpet av året.

Fordeler-siden (Medlemsfordeler)

Vi kan også tilby annonsemulighet på medlemsfordel-siden, også der i sidekolonnen, der vi har plass til 8 annonser.

Annonseformat

Annonser på vår nettside er utformet som bilde jpg eller png størrelsesforhold bxh 1×1,41 eller 274x386px. Den blå rammen rundt blir lagt på automatisk. Script fungerer også, da med samme størrelse som for bildene.

Vi samarbeider med en grafisk designer som tar kr 600,- eks.mva for å utforme annonse.

Forespørsel

Vi ser gjerne at du/dere sender oss en forespørsel via vårt skjema under så tar vi kontakt for å avtale en tid for gjennomgang av muligheter for annonsering.

I mellomtiden anbefaler vi at dere tar tid til å bli litt kjent med nettsidene våre!