Uvaksinerte – debatten vi ikke tør ta!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –                        

Noen ganger står våre myndigheter overfor saker som oppleves så vanskelige og ubehagelige at de vegrer seg for å ta stilling. I stedet velger de å «tie slike saker i hjel». Dette er en velkjent og effektiv metode for å unngå offentlig debatt og uønsket oppmerksomhet.

I et annet innlegg har vi pekt på Viken Fylkeskommune som ble etablert uten hensyn til etablerte demokratiske prinsipper og tradisjoner. Dette faktum er en trussel mot vårt demokrati og skulle berettige en grundig debatt. Uforståelig nok, saken blir tiet i hjel!

Det var Rune Gerhardsen, sønn til landsfaderen Einar, som introduserte ordet «snillisme» – det å ikke «trå noen på tærne» selv om det egentlig var det man burde! Vi har en slik situasjon når det gjelder vaksinevegring i forbindelse med bekjempelse av Coronaen. Dette krever større mot enn politikere og byråkrater har utvist så langt!

Vi har i «snillismens» ånd valgt frivillighet for vaksinevegrerne i stedet for strenge sanksjoner og påbud. Vi tror myndighetene vil komme et stykke på vei på denne måten, men at de på langt nær vil komme helt i mål. Det er fortsatt en lang vei å gå. Av landets vel 5 millioner innbyggere er det fortsatt 700.000 som etter to år enda ikke er vaksinert.

Så langt har det nesten ikke vært noen debatt om dette. Det kan se ut som om politikere og byråkrater ser seg best tjent med at saken blir forsøkt tiet i hjel!

Kan det være riktig at et mindretall av vaksinevegrere skal tillates å utsette det store flertallet for smitte og risiko for sykdom og død? Kan det være riktig at vaksinevegrerne skal ha frihet til å nødvendiggjøre smittebegrensende tiltak som hindrer flertallet å leve et normalt liv?

I andre land har de introdusert påbud og tvang overfor vaksinevegrerne. Dette har trolig ført til flere vaksinasjoner, men også til betydelig motstand og uro i befolkningen. Dette har vi sluppet hos oss, men så står vi fortsatt igjen med 700.000 uvaksinerte!

Dette er et spørsmål som trenger en grundig debatt. Skal vi fortsatt prioritere vennlige anmodninger eller velge sterke sanksjoner og om nødvendig tvang overfor vaksinevegrerne?

Tør vi det, eller skal vi fortsatt la smittevegrene utgjøre en trussel for den øvrige befolkning?

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter