Aktuell profil – Knut R. Johannessen (55) – ny leder i SENIOR NORGE Østfold!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Etter at forrige leder hadde hatt ansvaret for foreningen sammenhengende i 6 år, måtte tiden for å tilsette ny leder komme. Under ekstraordinært årsmøte den 2. februar ble Knut Ragnar Johannessen valgt som foreningens nye leder.

Han er født i 1966. Med sine 55 år kvaler han akkurat inn i vår målgruppe «ung senior 55+»! Han er gift og bor i Oslo, utdannet som siviløkonom og flyger!

Knut har i sin lange karriere vært flykaptein og flystyrmann for en rekke forskjellige selskaper i inn og utland. Mesteparten av hans karriere har vært knyttet til flyging og luftfart. Han har i denne forbindelse vært bedriftsrådgiver og arbeidet med organisasjonsutvikling og opplæring Han har hatt en rekke lederstillinger. Av de prosjekter han har arbeidet med, som har spesiell interesse for oss østfoldinger, er forsøkene på å få gjenåpnet Rygge flyplass.

Man kan spørre seg om hva som motiverer Knut til å ta ansvaret for et lokallag i Senior Norge.  Han har jo hatt en rekke jobber av et helt annet format enn det vi kan tilby!  At han er godt kvalifisert må være hevet over enhver tvil!

Et lite glimt inn i norsk helsevesen vekket Knut sin interesse. Han ble vitne til hvordan et nært familiemedlem i sine siste dager ble kasteball mellom sykehjem og sykehus blandet med turer hjemom.  Knut ble sjokkert over negative holdninger og helsepersonalets mangel på å lytte. Han opplevde også at pasienten kunne trives på et sykehjem, men mistrives på et annet. Disse opplevelsene har motivert Knut til å ta kontakt med SENIOR Norge for et mulig engasjement. Det var slik han ble leder for Senior Norge Østfold.

Knut bor i Oslo, men ser ikke det som noe stort problem med de kommunikasjonsmuligheter som foreligger. Det er ikke mer enn 1 times kjøring fra Oslo til styremøter og temamøter i Østfold. Det vil ligge en utfordring i å oppnå nærkontakt og bli kjent med medlemmer og folk flest i Østfold. Likeledes det å utvikle kjennskap til Østfold generelt.

Han vil prioritere fortsatt drift av SENIORAVISA som er foreningens viktigste kommunikasjons-medium og inntektskilde.

Knut mener foreningen for øvrig bør ha et proaktivt forhold til moderorganisasjonen Senior Norge og delta aktivt i utviklingen av strategi og nye løsninger.

Vi ønsker Knut velkommen til foreningen og lykke til med vervet som leder!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter