Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hale innlegget! –

Det viktigste i 2022 blir å hjelpe hverandre til å finne glede, tilhørighet og trygghet

KOMMENTAR: Bjørg Duve
Lørdag var det 12. mars. For nøyaktig to år siden ble Norge stengt ned. Et virus hadde kommet til landet – flybåren. Det ble styrende for hvordan våre liv skulle bli.
Den viktigste i 2022, blir å hjelpe hverandre til å finne glede, tilhørighet og trygghet i en verden som er i stadig forandring. Det vi kjente, er ikke der på samme måte som tidligere. Og når sablene tas i bruk, skaper det utrygghet.

Som frivillig ved et seniorsenter, ser jeg at stedet er med på å skape tilhørighet. Et sted en kan oppsøke for opplevelser, samhørighet – og ganske enkelt for å få seg en god latter. Et sted vi kan være sammen om det å ta hverdagen tilbake.

Jeg, og mange med meg, opplever at det er tyngre å komme i gang igjen etter pandemien. 12. mars i 2020 blinket Erna Solberg med de røde lysene og vi ble beordret hjem. For en del -både unge og eldre – endte det med isolasjon og en opplevelse av ensomhet.

Det er vondt når følelsen av ensomhet fyller ens tanker og er med på å skape hverdagen. Men hva er det som gir mennesker en opplevelse av ensomhet? Det bunner som regel i mangel på kontakt og samspill med andre mennesker. Det er noe vi alle trenger fordi det gir næring til sjelen. Andre mennesker er livsviktige for oss.

Det finnes måter å komme seg ut av ensomhet, men det krever noe av den enkelte. En må selv ta et initiativ. Er du ensom – ta kontakt med noen! Men verden der ute kan komme til å banke på hos akkurat deg. Begge veier kan føre til starten på å bygge opp et nettverk. Både du og jeg har ansvar for å utvikle kontakt med andre.

Forskning viser at ensomme ønsker at noen skal bry seg. Vi kan alle ta initiativ til å få med en nabo eller en bekjent på noe som vil gi en opplevelse. For mange vil en tur til et av de mange seniorsentrene her i landet, være en god start. Der tilbys det opplevelser og det gis mulighet for deltakelse.

Du og jeg må ta hverdagen tilbake. Vi må igjen gå ut i samfunnet og delta der vi kan. Vi vet at det krever noe av den enkelte å ta hverdagen tilbake. Men vi må. Vi må bli sosiale igjen, men vi skal etter all sannsynlighet gjennom en læringsprosess etter å ha vært avlært sosial omgang i nesten to år. Vi må på nytt lære oss å bli sosiale.

Et sosialt nettverk beskytter mot ensomhet. Ett steg i riktig retning kan være at en melder seg på kurs, en aktivitet eller inn i en organisasjon – eller at en melder seg som frivillig. På den måten skaper en seg et meningsfylt liv – og en god vei ut av isolasjon og ensomhet. Det oppleves godt å gjøre noe sammen med andre.

Nå sitter vi igjen selv bak rattet. Hverdagen skal tas tilbake. Viruset er ikke like bestemmende for hva vi kan gjøre. Vi styrer selv hvordan hverdagen skal bli framover, men det krever også handling.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter