Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget. –

Når skal syke eldre prioriteres like høyt som barn og unge?

Senior Norge Rogaland går langt for å få bygget flere sykehjemsplasser. Aud Knudsen, som er leder for lokallaget, skriver i Stavanger Aftenblad:

«Ordfører Kari Nessa Nordtun i Stavanger poengterer gang på gang i avisene at det er barn og unge som skal prioriteres.
De fleste eldre i denne byen er besteforeldre. Naturligvis vil vi at våre etterkommere skal ha gode tilbud, både på dag – og ettermiddagstid.
Men hun og hennes politiske medarbeidere må ikke glemme at hun også er de SYKE eldres ORDFØRER.
Hun har LOVPÅLAGTE oppgaver som hun har PLIKT til å sette på dagsordenen og gjennomføre innen rimelig tid.
Den viktigste oppgaven er å bygge nok sykehjems-plasser. Vi vet, ifølge Fagbladet, at 48,1 % av alle 90-åringer vil få en demens-diagnose. 57% av disse vil få en Alzheimer-diagnose.
Vi vet at med denne diagnosen er det ikke lenge du kan bo hjemme. Dette gjelder særlig dem som bor alene. Det må sannelig være grenser for hva en kommune skal forlange av daglig omsorg av eldre koner, ektemenn og samboere som bor sammen med sine syke eldre. Sønner og døtre vil også få en travel hverdag med syke foreldre i tillegg til jobb og egne barn.
Administrasjonen har tall på hvor mange 80 og 90-åringer som for tiden bor i byen vår. Da skulle det være enkelt å regne ut hvor mange sykehjemsplasser som byen vil komme til å trenge.
Dessuten er det også andre enn dem med en demens-diagnose som vil trenge en sykehjemsplass.»

Kampen for nye sykehjemsplasser står sentralt i Senior Norge. Vi håper at politikerne både i Stavanger og andre kommuner i Norge sørger for at vi er forberedt når antallet eldre og demente øker.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter