Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget. –

Eldreomsorgen forvitrer hvis vi ikke tar grep
Når bestemor trenger en sykehjemsplass og de pårørende oppdager at det ikke er plass til henne, har de et problem. Da er det imidlertid litt sent å begynne og reagere på forfallet i eldreomsorgen. Mens vi er friske og i full vigør har vi vanskelighet for å sette oss inn i en situasjon der vi er helt avhengige av hjelp og støtte for i det hele tatt å overleve. Det ser ut som om alle har tatt til seg et motto fra Østfold om at «det årnær sæ!» Det samme ser ut til å gjelde våre politikere.
Av 1,5 million seniorer som har passert 65 års alder, er det mindre enn 300 000 som er organisert i en pensjonistorganisasjon. Seniorene engasjerer seg også i liten grad politisk. Alt dette gjør at vi er for svake for å få gjennomslagskraft i de budsjettkamper som finner sted både i Stortinget og i kommunene. Seniororganisasjonene fremmer krav overfor departement og Storting, men i kampen om ressursene, taper de grupper som er svakt organisert. Det er overraskende at vi ikke er mer opptatt av å planlegge for vår egen alderdom enn det vi ser i dag.
Alle kan gjøre noe! I det minste kan vi slutte opp om pensjonistorganisasjonene slik at de får tyngde. Det gjelder eldre, men det gjelder også pårørende som kan bli spart for mye dersom eldreomsorgen er i stand til å ta imot bestemor eller bestefar og gi dem et verdig liv også de siste årene de har igjen.
Vi i Senior Norge ønsker naturligvis at vi får mange fler medlemmer, slik at vi kan få bedre gjennomslag både sentralt og lokalt. Det viktigste er imidlertid at alle som er seniorer (55+) er organisert i en pensjonistorganisasjon og bidrar på den måten.
Senior Norge Rogaland har gått ut til sine medlemmer og bedt om hjelp til å få flere medlemmer og flere lokallag. De er bekymret for utviklingen i kommunene når det gjelder bygging og drift av sykehjem, samt kvaliteten i hjemmetjenesten. Aud Klovning Knudsen og Olaf Høie går i spissen, og vi i Senior Norge sentralt oppfordrer alle i Rogaland og resten av Norge til å bidra til et løft i eldreomsorgen ved å tegne medlemskap. Du som er medlem, snakk med dine venner og be dem om å melde seg inn! Gjør det nå – ikke vent til dere trenger en sykehjemsplass!

Seniorhåndboken, kapittel 7 – økonomiske stønader (offentlig støtteordninger)
Offentlige myndigheter har bygget et omfattende sikkerhetsnett for å trygge borgere som kommer i en vanskelig økonomisk situasjon. Det er imidlertid ikke enkelt å få oversikt over alle muligheter som byr seg. Et stort problem for mange er at dersom man ikke sender inn en søknad blir kravet foreldet. Det betyr at man kan gå glipp av omfattende ressurser som man har krav på, men som krever en søknad.
Senior Norge har i kapittel 7 i Seniorhåndboken forsøkt å redegjøre for stønader som man har rett til, dersom behovet er der og som det er mulig å søke på. De som har hatt arbeid utenlands kan også ha rett på stønader derfra, for eksempel uføretrygd. Også dette må man søke om. Her skal NAV være behjelpelig, og har de riktige skjemaene som må fylles ut og som NAV så sender til rett myndighet i det land som kan være aktuelt. Dette er spesielt aktuelt etter opphold og arbeid i nordiske land som har tilsvarende ordninger som Norge.
Du kommer direkte inn på Seniorhåndboken ved å klikke her.

Snart kommer skattemeldingen

Foto: Skatteetaten
Om ikke lang tid dukker skattemeldingen opp. Alle får den ikke samtidig. Utsendelsen skal i år skje fra 16. mars til 4. april. Det er også ulikheter i når man får skattemeldingen behandlet, og får beskjed fra Skatteetaten om det endelige oppgjøret. Erfaringsmessig er det en fordel å levere skattemeldingen så raskt som mulig, og gjøre det elektronisk. De som leverer skattemeldingen på papir, må ofte vente på oppgjøret.
Tidligere leverte vi en selvangivelse som i utgangspunktet var et tomt skjema som skulle fylles ut med alle relevante opplysninger om inntekt og ytelser. Deretter sjekket Skatteetaten at alle tall stemte. Nå er det stikk motsatt. Skatteetaten fyller ut skattemeldingen, og vi sjekker at alt stemmer.
Det lønner seg å sjekke de opplysninger som er gitt i skattemeldingen. Det gjelder spesielt forhold som er endret i løpet av året som er gått. Den ene ektefellen har kanskje fått fast plass på sykehjem, og den andre ektefellen bor fremdeles i deres bolig. Da bør man sjekke at boligen fremdeles står oppført som primærbolig. Hvis den står som sekundærbolig, vil det bety ekstra utgifter til formueskatt og eventuell eiendomsskatt. Har man gitt gaver på minst 500 kroner til veldedige formål, har man krav på reduksjon av skatten. Disse gavene må være oppført i skattemeldingen. Det samme gjelder eventuelle renteutgifter.

 

Vi gratulerer!
De nærmeste dagene fyller Gerd Lillian Rønning Hanssen 70 år, Ove Rustung Hjelmervik, Torhild Helliesen, Solveig Eldbjørg Høydahl og Herdis Ege Haaland blir 80 år, og Anne Lise Aase fyller 90 år.
Vi gratulerer alle og ønsker en god bursdag!

SENIOR NORGE Østfold hadde i 2021 i alt 86 237 besøk, Ny årsrekord igjen. og framgangen fortsetter inn i 2022. I januar var resultatet hele 10 761 besøk. «All time high»- dette er ny månedsrekord.

SENIOR NORGE Østfold takker sine mange lesere for den store interesse. Den inspirerer redaksjonen til å presentere ny utgave av avisen med nye innlegg hver eneste mandag morgen. Aktuelt og relevant skal det være!
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter