Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Våre pårørende gjør en formidabel innsats
Enkelte steder går den kommunale omsorgen «på knærne» på grunn av omikron. Enkelte kommuner ber derfor om hjelp fra pårørende om å ta et ekstra tak for å avlaste det personalet som fremdeles er i arbeid. Ifølge Pårørendealliansen yter pårørende fra før ca. 136 000 årsverk, og det utgjør omtrent halvparten av den totale omsorgen i Norge. En overveiende del gjelder eldreomsorg.
Seniorhåndbokens kapittel 5 omhandler pårørendes roller og rettigheter. Det vi må huske på er at pårørende gjør en frivillig innsats for sine nære og kjære, samt for samfunnet. Spesielt innfor demensomsorgen kan pårørende ha store utfordringer. Det er da viktig at pårørende beskytter seg selv, slik at de ikke pådrar seg egne helsemessige skader som følge av rollen. Det er også viktig at offentlige myndigheter legger til rette for avlastning og hjelp.
Les om pårørendes rolle og rettigheter i Seniorhåndboken, kapittel 5!
Vi i Senior Norge presser hele tiden på for at omsorgstjenesten ikke skal forvitre.

Bo hjemme lengst mulig – et gode, eller bare snakk om å spare penger for kommunen?


De fleste av oss ønsker å bo hjemme lengst mulig. Likevel er det en grense som ikke bør overskrides. Eldre må sikres en sykehjemsplass når de trenger det, og ikke bare bli satt på en venteliste. Vi opplever ofte at pårørende tar kontakt og forteller oss om manglende sykehjemsplasser eller dårlig kvalitet i sykehjemmene. I noen tilfeller er det mistanke om at sykehjemmene bevisst legger seg på en så dårlig kvalitet at de eldre heller bor hjemme med en hjemmetjeneste som heller ikke holder mål. Mange tenker derfor med gru på at de en gang kanskje må tilbringe resten av livet i et sykehjem.
Mange av oss blir ustø og er redd for å falle. Mange er engstelige for at de blir liggende uten hjelp dersom ulykken er ute. Problemer med næringsinntak og for lite sosial kontakt, gjør at eldre dør  tidligere og har et miserabelt liv den siste tiden. Har man ikke pårørende som passer på, er tilværelsen enda verre.
Dette er en situasjon som eldre burde være spart for. Vi må kreve at eldre som føler at de har behov for en sykehjemsplass, og som har et slikt behov, får en sykehjemsplass, og at det blir en positiv opplevelse. Eldre må ha innflytelse over sin egen situasjon!

Kontantløst samfunn, en sann plage for mange eldre
Ikke gi fra deg kodebrikke og passord!

I dag skjer betalinger stort sett utelukkende ved hjelp av digitale hjelpemidler. Dette sparer både den enkelte og samfunnet for store beløp, og det gjør det betydelig vanskeligere for ranere å hente inn kontanter. Likevel er det et problem for ganske mange. Etter kraftig press fra Senior Norge justerte DNB kursen for noen år siden. Banken hadde planer om å legge ned sine publikumskontorer og baserte seg på at alle kunne lære å håndtere banktjenestene digitalt. Nå har DNB ca. 60 000 kunder som benytter seg av «bank uten internett». Dette betyr ikke at vi har så mange som ikke ønsker å bli digitale. Det kan bero på helsemessige utfordringer som svaksynthet eller motoriske problemer. Det kan også bero på dårlig hukommelse, man husker ikke pinkoder osv.
Mange eldre ber sine barn eller barnebarn om hjelp med internettbank. De gir fra seg sin kodebrikke og forteller passordet når de ber om hjelp med sine bankaffærer. Dette er en vei som vi aldri må gå. Det å gi fra seg kodebrikke og passord er det samme som å la noe forfalske underskriften din. Du kan da miste retten til erstatning om noen misbruker din identitet.
Det finnes alternativer dersom du er i behov for hjelp. Dersom du har en person som du stoler på som kan hjelpe deg med å betale regninger ol., kan du la vedkommende være disponent for din konto eller kontoer. Da kan personen logge seg inn i sin egen internettbank og utføre betalinger, overføre mellom kontoer, ta ut kontoutskrift og sjekke saldoer. Du vil kunne se transaksjonene tilbake i tid på din kontoutskrift. Da har du kontroll. For å få til dette tar du kontakt med banken som sender deg en fullmakt som må fylles ut og returneres. Du kan naturligvis besøke banken og få hjelp der. Lykke til!

Arbeids – og inkluderingsministeren kom med et positivt svar

Senior Norge sendte et brev til arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik for å gjøre henne oppmerksom på våre tidligere innspill til departementet om det som Hurdalsplattformen omtaler som «arbeid til alle i et inkluderende arbeidsliv».
Statsråden har sendt oss følgende svar:

Svar på henvendelse om saker i Hurdalsplattformen 
Takk for innspillet vedr. punkter i Hurdalsplattformen som berører seniorpolitikk.
Selv om Hurdalsplattformen ikke omtaler et inkluderende arbeidsliv for seniorer spesifikt, vil jeg understreke at regjeringen anser høy deltakelse i arbeidslivet blant eldre for å være en viktig del av det å jobbe for et inkluderende arbeidsliv for alle. Seniorer er en viktig ressurs som arbeidslivet trenger og det er viktig å jobbe for at flere eldre kan stå lenger i jobb.
Flere av innspillene er nyttige i arbeid vi allerede er i gang med. Vi deler synet deres blant annet på at det er viktig med virkemidler og tiltak for at personer i 60-årene skal stå lenger i jobb, og vi jobber med å se nærmere på tiltak som er foreslått av Sysselsettingsutvalget. Vi setter også pris på de øvrige innspillene som berører flere tema som er viktige for regjeringen. Vi takker for tilbudet om et møte for videre innspill og vil ta kontakt med dere dersom det blir aktuelt.  

Med hilsen


 Hadia Tajik

Vil du se hva vi skrev, kan du gå inn ved å klikke her.
Så gjenstår det å se hvor mye hun følger opp av våre ønsker. Vi vil minne henne på sakene etter hvert.

Betaling av kontingent

Vår dyktige regnskapsfører har en stille bønn til alle oss som får faktura for medlemskontingent. For å slippe å purre med tilhørende kostnader, ber hun oss om å betale kontingenten så snart som mulig etter mottagelse av fakturaen.
For de som mottar betalingsvarsel som e-post, ligger innbetalingsfakturaen som vedlegg, og det er derfor viktig at vedlegget åpnes, slik at man kan foreta betaling gjennom sin bank.
Vi kjenner oss igjen. Når vi legger en faktura til side, vil det ofte hende at vi får en purring. Derfor har vi lagt oss til en fast praksis ved å legge fakturaen til betaling ved forfall.

 


SENIOR NORGE Østfold hadde i 2021 i alt 86 237 besøk, Ny årsrekord igjen. og framgangen fortsetter inn i 2022. I januar var resultatet hele 10 761 besøk. «All time high»- dette er ny månedsrekord.

SENIOR NORGE Østfold takker sine mange lesere for den store interesse. Den inspirerer redaksjonen til å presentere ny utgave av avisen med nye innlegg hver eneste mandag morgen. Aktuelt og relevant skal det være!
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter