Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget. –

Ny rapport om sosial isolasjon blant eldre under koronapandemien.
Totalt 12 772 personer, 70 år eller eldre, har i januar 2021 fått et spørreskjema i posten om hvordan de opplevde sin situasjon under pandemien. 74 prosent (72 – 106 år) har svart. Det er altså en god illustrasjon på hvordan eldre har hatt det gjennom pandemien det første året.
Spesielt kvinner og eldre over 80 år rapporterte om sosial isolasjon og frykt for covid-19. Spesielt våren 2020 og vinteren 2020/2021 ble opplevd som krevende. Det var også da de strengeste restriksjonene var iverksatt av myndighetene. Halvparten opplyste at de i lange perioder ikke hadde noe besøk. De rapporterte om søvnvansker, engstelse for å bli syke og en stor andel var redd for å dø av covid-19.
En stor gruppe eldre brukte skjermbaserte medier til å holde kontakt med venner og familie. Det ble imidlertid opplyst at det var lite kontakt med helsepersonell via telefon eller skjerm. Det er gode grunner til å styrke bruken av kommunikasjonsteknologi for å motvirke isolasjon og sikre nødvendig helseoppfølging. For de over 80 år som i mindre grad bruker skjermbaserte medier, bør det settes inn særskilte tiltak.
Det er viktig at alle gjør sitt for å redusere ensomhet og isolasjon. Det gjelder oss i Senior Norge, det gjelder alle som har venner og kjente som er isolerte og ikke minst gjelder det eldreomsorgen i kommunene.
Om du vil lese rapporten finner du den ved å klikke her.

 

Seniorhåndboken, kapittel 4 – Helse og aldring

«Vi eldre har den helsen vi har. Det er fornuftig å ta vare på den – og gjerne forbedre den om vi kan, for enten vi vil det eller ikke, er det nå slik at vi alle blir litt skrøpeligere med årene. Naturen har bestemt det slik. Men heldigvis er det også slik at vi i dag kan fikse en del helseplager som våre forfedre og –mødre måtte slite med. Derfor disse tipsene til dagene fremover for de som vil følge dem. Oversikt over det viktigste:
• Det er klokt å følge helserådene fra helsemyndighetene.
• Hold deg i form. Både i kroppen og i hodet.
• Pass på tannhelsen. • Spis godt og sov godt.
• Ha samvær med andre og driv med ting du liker å gjøre.
• Merker du noen tegn til plager i kroppen eller sinnet, så ikke nøl med å snakke med fastlegen eller andre hjelpere. De er der for deg.
• Opplever du at du trenger hjelp, snakk med kommunen din. Kommunen har kanskje tilbud og tjenester du ikke vet om.
• Pass på smittevernreglene ved epidemier
Det er mange gode råd i dette kapitlet om hvordan vi skal få en god alderdom. Likevel må vi vel være forberedt på at vi etter hvert rammes av ulike helseplager. Da er det godt å vite at mye av det kan vi unngå, eller i alle fall utsette, dersom vi passer på egen helse.
Hele Seniorhåndboken finner du ved å klikke her.

 

Munnbind er sexy

Endelig en god koronanyhet: Britiske forskere har funnet ut at menn blir oppfattet som mer attraktive om de må gå med munnbind foran nedre del av ansiktet.
Trolig gjelder det samme kvinner.
Forskerne ved Universitetet i Cardiff hadde egentlig ventet seg det motsatte resultatet: At det å skjule nedre halvdel av ansiktet vårt for andre skulle gjøre oss mindre attraktive for det annet kjønn.
Nesten like overrasket ble forskerne da de fant at det ikke er de fancy bomullsmaskene som gjør menn mer attraktive. Mest appell til det annet kjønn har menn med enkle blå engangsmunnbind. Etter at pandemien har vart så lenge, har vi vent oss til at personer med munnbind trolig sprer mindre smitte. Det føles trygt å møte dem.
Så nå vet vi. Vi kan trygt bære munnbind og føle oss attraktive.

 

Landsmøtet skal avvikles den 24. mai 2022

Vi håper at det denne gangen er mulig å få avviklet landsmøtet som et fysisk møte. Nærmere om tid og sted kommer sekretariatet tilbake til. Ifølge Senior Norges vedtekter har medlemmer som ikke tilhører et lokallag mulighet til å nominere og senere velge kandidater til landsmøtet, se oppfordring nedenfor!

 

Din stemme i samfunnet

– Vi må spisse profilen vår. Derfor er styret i ferd med å vedta en ny strategiplan.
Det er Jon Rogstad, som sier dette til Ukebrevet. Allerede i morgen – tirsdag 8. februar – skal styret i Senior Norge diskutere forslaget til strategi. Daglig leder Jon Rogstad, er helt klar på organisasjonen må utarbeide en god og slagkraftig strategi. Han mener at Senior Norge tydelig må vise at organisasjonen vil gjøre en forskjell for den enkelte, pårørende og omsorgspersoner. Forvitringen i omsorgstjenesten må snus til en oppbygging.

  • Vi skal bli sett og vi skal gjøre en forskjell, sier Jon Rogstad, som legger til at for å få til det må vi sammen være med på å utvikle en trygg og verdig alderdom.

Senior Norge vil aktivt bidra til en samfunnsutvikling som ivaretar eldre og deres pårørende.

  • Senior Norge skal være din stemme i samfunnet, sier Jon Rogstad.

 

Nominasjon av delegater til Senior Norges landsmøte

Kjære medlem av Senior Norge
Vi håper at organisasjonen samler hele Norge som en demokratisk, landsdekkende organisasjon for seniorer.
Vårt høyeste styrende organ er Landsmøtet, som avholdes hvert år innen utgangen av mai i Oslo.
De som møter der, er delegater som er valgt av våre lokallag rundt i landet.
Bor du i et distrikt hvor vi foreløpig ikke har etablert et aktivt lokallag er ditt medlemskap direkte knyttet til Senior Norge sentralt.
For at din stemme skal bli hørt, har vi i våre vedtekter regler som gir også våre direkte-medlemmer adgang til «stemmelokalet», og det er derfor du får denne henvendelsen.
Vi inviterer deg til å komme med forslag på en senior-person du kunne tenke deg å stemme på som delegat til neste landsmøte. Du kan selvsagt foreslå deg selv.
Hans/hennes mandat vil være å representere direkte-medlemmene på Landsmøtet, og vedkommende vil i god tid før møtet få tilsendt alle saksdokumenter som skal behandles. Hun/han har fulle rettigheter, det vil si talerett, forslagsrett og stemmerett på Landsmøtet.
Landsmøtet varer én dag og kostnader til reise/opphold dekkes etter Statens satser.

Dersom du kan tenke deg å komme med forslag, så send det innen 1. mars 2022 med vedkommendes navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, samt en kort begrunnelse til:
Valgkomitéen 2022
Senior Norge
Tollbugaten 10
0152 OSLO
eller ved e-post til: jon-rogs@online.no eller ved SMS til telefonnummer 414 40 070.

Det skal velges inntil tre delegater for direkte tilsluttede medlemmer. Dersom det kommer forslag på mer enn tre delegater, vil det skje et valg av delegater senest åtte uker før landsmøtet.
Med vennlig hilsen
Senior Norge

Jon Rogstad
daglig leder

SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter