Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Yrkeslivet er kanskje over, men livet som pensjonist har akkurat begynt!
Av Stig Klingstedt

I Seniorhåndboka, kapittel 2, er det gitt noen gode råd for å få en overgang fra yrkesaktivitet til pensjonisttilværelse. Tre ting er spesielt viktige – planlegg overgangen godt, pass på helsen og vær aktiv som pensjonist!
En kollega av meg sa da han skulle pensjoneres at fra nå skal jeg sitte i gyngestolen. Og om tre måneder skal jeg begynne å gynge.
Hvorvidt han fulgte sine forsett vites ikke, men for min egen del har livet som pensjonist fortont seg helt annerledes. Med erfaring fra 13 års pensjonisttilværelse, kan jeg love at jeg har liten tid til å gynge. Systematisk trening to ganger i uken (minst) og stort sett arbeid med ulike prosjekter som leder av et eldreråd, styreleder i boligsameiet, aktiv i foreningslivet og fremfor alt, mange timer i uken som frivillig i Senior Norge. Disse aktivitetene gir noen få kroner ekstra i lommeboken, men fremfor alt gir de mulighet til å påvirke både egen situasjon og til å påvirke samfunnsutviklingen slik at eldre ikke blir glemt. Aktivitetene gir også anledning til å bruke det man har av kompetanse og erfaring fra et langt yrkesliv til noe fornuftig. Det å bidra i samfunnet gir noe ekstra til meg selv.
Så kan jeg med god samvittighet også ta en tur til hytta eller til varmere strøk når det måtte passe. Min erfaring er at tiden som pensjonist ikke går sakte, jeg kjeder meg ikke.

 

Du blir tidligere «eldre» i privat sektor enn i offentlig virksomhet!

Fra Senter for seniorpolitikk har vi sett på resultater fra Norsk seniorpolitisk barometers lederundersøkelse.

Det viser seg at det er opptil fem års forskjell på når ledere og rekrutterer opplever jobbsøkere og ansatte som «eldre».

Lederundersøkelsen viser en del forskjeller mellom ledere i privat og offentlig virksomhet.  Alderen for når man vil nøle med å innkalle en kvalifisert søker til en stilling til intervju er i gjennomsnitt 58 år i privat sektor. Den er 62,7 år i offentlig sektor. Analysen viser at variasjonen i når ledere blir skeptiske til å ansette noen pga. høy alder skyldes negative holdninger til eldre arbeidstakere, mer enn andre kjennetegn knyttet til lederen eller til virksomheten.
Ledere i privat sektor anser at man begynner å bli eldre i arbeidslivet ved 55,6 år. Ledere i offentlig virksomhet svarer 57,6 år.
27 prosent av lederne i privat sektor har opplevd at eldre arbeidstakere forbigås ved internrekruttering og forfremmelser. Dette mot 14 prosent av lederne i offentlig sektor.
Når man vet at pensjonssystemet legger opp til at man kan opptjene pensjon til man er 75 år, kan man undres over oppfatningen til ledere både i privat og offentlig virksomhet. Arbeidstakere som kan fortsette i arbeid og tjene opp ytterligere pensjon i nesten 20 år blir betraktet som «eldre». Lederne bør i det minste la være å klage over at de mangler folk.

 

Antallet demente øker raskt, både i Norge og globalt

I Norge har vi i dag 101.000 mennesker som lever med en form for demens. Dette tallet kan dobles innen 2050, ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) beregninger.
Definisjonen på demens er at du har en hjernesykdom som medfører kognitiv svikt, som gjør at du ikke er i stand til å ta vare på deg selv. Den mest vanlige årsaken til demens er Alzheimers sykdom, som står for 60-70 prosent av alle tilfellene, ifølge FHI.
På verdensbasis er det anslått at det finnes ca. 50 millioner med denne diagnosen. Tallet vil trolig bli tredoblet innen 2050.
Forskerne regner med at ca. 40 prosent av antallet demente kunne elimineres ved riktig livsstil. De fremste risikofaktorene er lav utdanning, høyt blodtrykk, nedsatt hørsel, røyking, fedme, depresjon, fysisk inaktivitet, diabetes og lite sosial kontakt. I 2020 ble tre risikofaktorer lagt til: Høyt alkoholkonsum, hodeskader og luftforurensning.
Både staten og kommunene må sørge for at det økte antallet demente får den omsorg som er nødvendig, slik at også de får en verdig alderdom. Dessverre er det pårørende som må stå for en stor del av omsorgen. Det medfører en stor belastning for dem.
Senior Norge må ha demensomsorgen som et av sine viktigste arbeidsområder.
Vil du lese mer om situasjonen for demente, klikk her:

 

NB! VIKTIG – MEDLEMSFORDEL HOS AMBERA

Ambera som eiendomsutvikler gir medlemsfordeler til våre medlemmer. De av våre medlemmer som ønsker å ta kontakt med Ambera direkte for å tegne seg som interessenter i prosjekter, eller ønsker å kjøpe seg inn i eventuelle prosjekter, må angi «kode SN» for å unngå krav om kr 1000,- i deltaker- /innmeldingsavgift.
Vi oppfordrer våre medlemmer med familiemedlemmer å følge godt med på Amberas hjemmesider, klikk her,  Spennende tilbud for alle i voksen alder!

 


SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter