Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Digital avstemning i Innlandet avskjærer mange eldre i å gi sin stemme
Eldreombudet protesterer mot digital avstemning om oppdeling av Innlandet fylke. Fylkestinget i Innlandet har bestemt at Innlandet fylke skal ha folkeavstemning om fylket skal bestå eller om man skal gå tilbake til den gamle ordningen med flere fylker. Avstemningen skal skje digitalt. Det betyr at mange tusen eldre blir hindret i å gjøre sin mening gjeldende i avstemningen. Dette er en sørgelig illustrasjon på at ikke digitale nå i stor grad blir avskåret fra å delta i samfunnet. Dette kan vi ikke akseptere Fremdeles har vi et sted mellom 500 000 og 600 000 ikke digitale. Vi er glad for at Eldreombudet har reagert.
Les hele saken ved å klikke her 

 

Levealder, yrke og pensjonering

Bjørn Einar Halvorsen, som er medlem i Senior Norges ressursgruppe for jus og økonomi, har sett på ulike forhold ved pensjonering. Han har undersøkt sammenhengen mellom levealder, yrke og pensjonering. Han har også sett på kjønnsmessige forskjeller. Det viser seg at valg av yrke betyr ganske mye for hvor mange år man har igjen etter at man er blitt pensjonist.

 

  • Forventet gjenstående levealder ved 65 år var hhv. ca. 3 ½ år lengre blant menn og ca. 3 år lengre blant kvinner i akademiske- og læreryrker sammenlignet med i transport- og jobber med lave utdanningskrav.
  • I transportsektoren var den forventede gjenstående levealderen ved 65 år hhv. 14,7 år for menn og 20 år for kvinner.
  • I akademiske yrker var den forventede gjenstående levealderen ved 65 år hhv. 18,3 år for menn og drøyt 23 år for kvinner.
  • Helse er en viktig faktor bak de yrkesmessige forskjellene i forventet levealder.

Senior Norge har gitt et innspill til den pågående evalueringen av pensjonsreformen, der de foreslår at slike spørsmål blir nærmere vurdert i Norge også (Senior Norge 2021). En mulighet kan være å innføre noe høyere pensjonsopptjening (enn 18 %) på lave inntekter, og eventuelt noe lavere opptjening på høyere inntekter. Eller ved å lempe litt på den kostnadsnøytrale fleksible pensjoneringen, slik som i Nederland.
Vil du lese hele innlegget, klikk her.

 

– Helse- og omsorgstjenesten forvitrer. Det er bare å innse at det offentlige ikke klarer omsorgsoppgavene, sier Jon Rogstad, daglig leder av Senior Norge.

Jon Rogstad er intervjuet i Akersposten. Han vil også holde foredrag om

«Leve hele livet – men hvordan?»

Det skjer på Ullern kultursenter på Lilleaker, mandag 17. januar klokken 12.00
Les hele intervjuet med Jon ved å klikke her.

 

Koronatelefon

Senior Norge har fått finansiert og iverksatt et tidsbegrenset prosjekt («koronatelefonen») med formål å redusere belastningene ved ensomhet blant sine medlemmer som følge av pandemien. Prosjektet startet i mars 2021 og blir avsluttet innen 30. juni 2022. Prosjektet er finansiert gjennom tildelinger fra stiftelsen DAM.
Senior Norge ringer opp sine medlemmer med spørsmål om hvordan den enkelte har møtt pandemien og hva slags belastninger som er en følge av en vanskelig tid. (Flere er allerede kontaktet).
Prosjektet har tatt inn flere velvillige telefonoperatører for å kunne nå alle våre medlemmer. Torsdag 13. januar ble ytterligere 4 nye operatører tatt imot og lært opp i hvordan kontakte vår medlemmer. Totalt vil det nå være 10 – 11 telefonoperatører i arbeid for å kartlegge hvordan den enkelte av våre medlemmer har opplevd tiden med korona.
Sekretariatet vil derfor opplyse om at alle våre medlemmer snart vil bli kontaktet av en hyggelig telefonoperatør med spørsmål om hvordan en har det. De fleste vil få tekst som på telefonen som viser at det er Senior Norge som ringer. Vi håper på en velvillig tilslutning til prosjektet.
Resultatet av kartleggingen vil bli benyttet i samarbeid med det offentlige til å videreutvikle våre helse og omsorgstjenester innrettet mot eldregenerasjonen.

 

Senior Norge oppdaterer sin hjemmeside

Senior Norge har fått tilbakemeldinger om at det er litt vanskelig å finne frem på vår hjemmeside. Vi har derfor startet et arbeid med å oppdatere den. Vi har tatt utgangspunkt i at det skal være enkelt å finne stoffet i Seniorhåndboka. Vi vil de følgende ukene legge ut ett og ett kapittel fra boka og komme med noen kommentarer til det.
Det første kapitlet blir lagt ut i dag (mandag 17. januar 2022). Det inneholder informasjon om Senior Norge – hva vi arbeider med, hva vi står for  og en velkomsthilsen til våre medlemmer.
Samtidig vil vi oppdatere eventuell informasjon som er utdatert og arbeide videre med strukturen. Følg med!

 

Senior Norge beklager

En flytteprosess av hjem eller arbeidssted varer minst et halvt år blir det ofte sagt. Senior Norge har fått erfare dette. Enkelte og viktige funksjoner er fortsatt ikke fullt ut på plass etter fraflytting fra Bygdøy allé og flyttingen ned i Tollbugaten 10. Informasjons- og kommunikasjonsteknologien måtte tilpasses den nye adressen. Våre rutiner har med andre ord enda ikke funnet en fast form. Tidvis rammer dette kontakten til våre medlemmer. I forrige uke gikk sekretariatet over fra fasttelefonløsninger til mobile telefonløsninger med tilsvarende elektronisk sentralbord. Vi beklager at det i overgangen tidvis har vært vanskelig å nå oss på nettopp telefon. Vi lærer hver dag noe nytt og håper nå å kunne være fullt ut operative for mottak av telefoner fra dere. Telia yter oss god støtte til å bli bedre!

 


SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter