Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Foto: Trond Eirik Olsen

Alder er ingen hindring for Olaf Høie

En av Senior Norges virkelig store ildsjeler, Olaf Høie i Sandnes, er intervjuet av Sandnesposten. Han står fremdeles på barrikadene selv om han om et par måneder blir 89 år. Olaf har vært medlem i Senior Norge siden 2003 og har i den tiden gjort seg bemerket som pådriver for etableringen av Sandnes helsesenter som brukes til rehabilitering, etterbehandling og korttidssykehjem. Det ble en realitet i 2014. Han kan også se tilbake på at han lyktes å mobilisere et effektivt forsvar for seniorsentrene Mossiges Minde og Gandsfjord som begge var truet med nedleggelse i 2021. Han stopper imidlertid ikke der, men er en meget aktiv debattant i lokalpressen og passer jevnlig på at kommunen har en tilfredsstillende eldrepolitikk.
Høie mener at det akkurat nå ikke er så ille, men han ser på økningen av antall eldre i kommunen og jobber for at Sandnes må ha en høy beredskap for å møte også fremtidens behov. Han er spesielt opptatt av demensomsorgen.
Da Høie ble medlem i Senior Norge, (den gangen Seniorsaken), kom han fra en stilling i Statoil. Der var han vant med å bruke datamaskiner, og han har siden hatt mange kurs i bruk av digitale hjelpemidler for seniorer. På Mossiges Minde har han også drevet en reiseklubb.
Olaf Høie ble kåret til årets senior i Sandnes i 2015.
Vi er stolt over å ha slike aktive medlemmer i Senior Norge, og vi setter stor pris på at deres engasjement kommer til syne i massemediene!

 

Senior Norge Østfold fortsetter med ny ledelse

Lokallaget har sin base i Glenghuset i Sarpsborg og har hatt noen vanskelige måneder der muligheten for videre drift har vært diskutert. Det har vært problemer med å finne gode kandidater til å overta etter at styrets leder og nestleder har bedt om avløsning etter mange aktive år. Det gikk så langt at styret innkalte til ekstraordinært årsmøte for å drøfte avvikling av lokallaget dersom man ikke fant villige seniorer som kan gå inn og ta ledelsen. Den 5. januar var en skjebnedag for lokallaget, men i møtet ble det enighet om å innstille to personer som har sagt seg villige til å overta ledelsen. Det er Knut R. Johannesen fra Oslo og Sverre Eliassen fra Moss. Forslaget om nedleggelse ble derfor trukket tilbake. Formelt suppleringsvalg holdes om fire uker i et nytt ekstraordinært årsmøte.
Vi ønsker lokallaget og de nye lederne lykke til. Vi setter stor pris på at lokallaget kan føres videre, ikke minst betyr «Senioravisa», som lokallaget driver, mye for mange seniorer i store deler av Norge.

 

Inntektsgrensene for fri rettshjelp hevet

Rettferdighet

Med virkning fra 1. januar 2022 er inntektsgrensene for fri rettshjelp hevet fra 246 000 kroner for enslige til 320 000 kroner og fra 369 000 kroner til 490 000 kroner for par. Det er en endring på vel 30 prosent sammenlignet med satsene for 2021.

 

Grensen for frikort hevet

Den avtroppende borgerlige regjeringen foreslo i sitt budsjettforslag at frikortgrensen skulle heves til 2921 kroner. Det er en økning på 19 prosent og rammer mennesker som trenger mye hjelp, f.eks. de som trenger både legehjelp, fysioterapi og kanskje andre former for helsehjelp. Nåværende regjering har forklart at det ikke var tid til å endre på dette i den korte perioden som de hadde på seg for å legge fram et alternativt budsjettforslag. Vi satser på at satsene blir redusert ved neste korsvei.

 

Finland har skjønt det. Regjeringen fremmer lov om vaksinasjonsplikt for helsepersonell

Ifølge Hufvudstadsbladet i Helsingfors har regjeringen i Finland fremmet lovforslag som forplikter personell med omsorgsoppgaver rettet direkte til eldre å være vaksinert mot covid-19.
Ifølge forslaget skal arbeidsgiveren få kontrollere personalets vaksinasjonsopplysninger, og bare i spesielle tilfelle, godkjennes en 72 timer gammel negativ koronatest.
En person som av medisinske grunner ikke kan ta koronavaksinen, får lov til å arbeide ved å vise fram en attest med et negativt testresultat.
Avgrensningen er vanskelig. Men i hovedsak skal vaksinetvang gjelde alle som kommer i nærkontakt med pasienter eller klienter. Bestemmelsene gjelder også for tjenestemenn og tjenesteinnehavere.

 


Frivillighetenes år 2022
Dette er en konferanse som er vel verdt å delta i. Den er gratis, så det er bare å melde seg på

Hvordan engasjere og aktivere seniorene i frivilligheten?

Senteret for et aldersvennlig Norge inviterer til en digital konferanse der kommuner deler sine erfaringer, og vi presenterer metoder og verktøy som alle kommuner kan bruke i sitt arbeid med å engasjere og aktivere seniorer.

I 2021 har 12 kommuner deltatt i et prosjekt der de har prøvd ut nye metoder og verktøy for å 1) forstå innbyggeres/seniorenes interesser, motivasjoner og behov, 2) utforske nye løsninger i samarbeid med innbyggere og andre aktører og 3) planlegge hvordan de skal jobbe systematisk fremover for å engasjere og aktivisere seniorer i sitt lokalsamfunn.

Læringen fra prosessen er samlet i en digital veileder som inneholder metoder og verktøy som alle landets kommuner kan bruke, med eksempler og inspirasjon fra de kommunene som har deltatt i dette gjennom prosjektprosessen.

På programmet kl. 13.00-15.30
• Om prosjektet – Hvilke kommuner har deltatt, hvordan er de like/ulike? Hva har vi gjort?    Hvilke metoder har vi brukt?
• Erfaringsdeling fra kommuner – Aha-opplevelser, læring og inspirasjon
• Introduksjon til den digitale veilederen
• Panelsamtale om fremtidens frivillighet

Som nevnt over, konferansen er gratis og åpen for alle som ønsker å delta.

Klikk her for å melde deg på 

Med vennlig hilsen,
Senteret for et aldersvennlig Norge
Berg – Hansen 
Kirkegata 15, Oslo
Avmelding

 


SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter