Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer for å se hele innlegget! –

Digitaliseringseksperter har ikke fått med seg at Norge har digitalt utenforskap
I et annonsebilag til aftenposten den 20. desember i år ble seks eksperter spurt om hva de mente om digitalisering av offentlig sektor og hvordan utviklingen påvirker innbyggerne. Alle ramset opp mange fordeler som digitaliseringen av offentlig sektor medfører for innbyggerne, men ingen hadde en tanke på dem som ikke er digitale. I Norge er det ca. 600 000 mennesker som ikke er digitale, de fleste av dem er eldre.
Vi i Senior Norge ser også de store fordelene med å digitalisere både offentlig og privat sektor. Etter hvert vil nok antallet ikke-digitale reduseres, men det vil alltid finnes en gruppe som ikke makter å håndtere digitale hjelpemidler, og heller aldri vil komme til å gjøre det. Disse menneskene har krav på å bli tatt hensyn til. Vi mener det er et kommunalt ansvar å hjelpe ikke-digitale slik at de greier seg i vårt moderne samfunn. For somatiske og psykiske lidelser har vi hjemmesykepleie og hjemmehjelp. På tilsvarende måte må de ikke-digitale få hjelp og støtte. Senior Norge har lansert en «digital hjemmehjelp» på linje med annen hjemmehjelp, og vi gir oss ikke før ikke-digitale er ivaretatt av offentlig myndigheter.

 

Møte med arbeids- og inkluderingsministeren – forhandlingsrett

Pensjonistorganisasjonene har deltatt i det første møtet med arbeids- og inkluderingsminister  Hadia Tajik om statsbudsjettet for 2023. Statsråden gjorde da oppmerksom på at regjeringen vil innføre et nærmere samarbeid med organisasjonene om bl.a. statsbudsjettet. For fremtiden vil det bli holdt fire møter hvert år, slik at organisasjonene kan få økt innflytelse på statsbudsjettet. Hun kalte det å innføre forhandlingsrett for pensjonistorganisasjonene om alle deler av statsbudsjettet som påvirker de eldres livsforhold. Realiteten er at organisasjonene får en utvidet rett til å komme med innspill til politisk ledelse i alle departement som har ansvar for områder der de har forslag. Hun sa at dette er en tydelig prioritering av en gruppe som blir stadig større, og som trenger ny politikk i en fremtid hvor vi skal leve lenger og flere av samfunnets tilbud må rette seg mot aktive eldre som ønsker økt livskvalitet. Som nevnt vil det i fremtiden bli fire faste møter med organisasjonene. Et oppstartmøte på høsten, et møte i desember, et møte i mars og et avsluttende møte i mai.
Senior Norge ser positivt på denne ordningen. Så får fremtiden vise hvor mye mer innflytelse som blir gitt til organisasjonene.

 

Lovforslag om regulering av pensjoner
17. desember la regjeringen fram lovproposisjon om regulering av pensjonene i tråd med Hurdalsplattformen. Det betyr at det blir lovregulert at pensjonene skal reguleres med gjennomsnittet av lønns- og prisveksten.

 

 

Årets siste ukebrev

Du leser nå ukebrev 52/2021, og dermed det siste ukebrevet i år. Redaksjonen vil gjerne benytte anledningen til å takke for den oppmerksomhet du har vist ved å lese våre brev, og vi takker for alle gode (og noen ikke fullt så gode, men som likevel er velkomne) tilbakemeldinger, Vi forsøker å sette fingeren på ting som fungerer bra, og på svakheter, særlig for oss eldre, samtidig som vi ser fram til innspill og innlegg om saker vi bør ta opp og diskutere.
Dette året har vært krevende for oss alle, og ting tyder på at alt ikke vil bli som før. Denne pandemien er ikke den første pandemien som rammer jordens befolkning, og vil slett ikke bli den siste.
Pandemien viste oss at vi aldri kan bli helt trygge, og den viser at selv våre vel utviklede samfunn har innebygde sårbarheter, hvor mangel på forståelse av, og vilje til, å ha tilstrekkelig og nødvendig beredskap er én. Pandemien var varslet for flere år siden, likevel er det blitt klaget på mangel av utstyr, og vårt helsevesen er overbelastet. Operasjoner og annen behandling er blitt satt på vent, og når kan vi regne med at dette blir tatt igjen, når vi i en normalsituasjon har køer og ventetider?
Menneskenes evne og oppfinnsomhet slår inn for fullt i krisesituasjoner. Utvikling av vaksiner har blitt gjort på rekordtid, og dette har ført til at vi i det siste kan spore en viss optimisme om bedre tider, For oss som har midler. Men alle har ikke det. Og det er sagt at «ingen er trygge før alle er trygge», og det er et tankekors når vi ser på verden som helhet. Ikke alle får nødvendig hjelp og støtte. Kanskje man kunne kjøpe noen færre kanoner og bomber, og heller bruke pengene på støtte på områder hvor det ikke står så bra til?
Med disse tanker i bakhodet takker vi av dette begivenhetsrike året, noen erfaringer rikere, og forhåpentlig litt mere ydmykhet overfor Moder Naturs styrke.

 

Kjære dere – alle våre seniorer

År 2021 går mot sin slutt
2021 ble nok et år hvor pandemien styrte mye av vår hverdag. Vi trodde – og vi håpet  å kunne fri oss fra pandemien ved å følge råd, bli vaksinert. Mutasjoner av covid19 med gradvis gjenåpning av samfunnet ga oss imidlertid nye bølger av smitte. Utfordringene vil følge oss inn i 2022. Ta hånd om hverandre! Ta en telefon – snakk med hverandre.
I Senior Norge er det skjedd mye. Vi har flyttet fra Bygdøy allé til Den Gamle Krigsskole i Tollbugata 10. Sparetiltak og omstrukturering vil gi oss nytt økonomisk handlingsrom i 2022. Det vil bli lagt prioritering i støtten til lokalforeningene. Senior Norge vil fortsette sin innsats for å kjempe imot forvitringen av nasjonens omsorgsarbeider. Alderisme skal vi ikke tåle, og underbemanningen av våre helse og omsorgsinstitusjoner vil bli påtalt – gang på gang.
Håndboken vår er årets julepresang, og den er nå åpent tilgjengelig på våre hjemmesider. Trenger du råd kan du sikkert finne dem der!
Vi er til for dere – og oss.
For en verdig og trygg alderdom.
Takk for all støtte i dette året!

 

 

Vennlig hilsen
Jon Rogstad
daglig leder
Senior Norge

 


SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter