Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hale innlegget! –

Enklere å fornye førerkort fra 2023, men fremdeles legeerklæring
Hvert år er det ca. 180 000 førerkort som blir fornyet med helseattest. Nå må man først gå til legen og få en attest på papir for så å sende denne i posten til Statens vegvesen eller bringe den personlig til en trafikkstasjon for å fornye førerkortet. I løpet av 2023 vil dette bli enklere. Da vil legen kunne fylle ut skjemaet elektronisk og sende det slik at førerkortet på en raskere og enklere måte kan fornyes.
Helseattest kreves av de med en del sykdommer som for eksempel diabetes, eller de som passerer 80 år og som ønsker å fornye førerkortet. Stortingets anmodningsvedtak om at eldre ikke lenger må ha legeerklæring har regjeringen ennå ikke effektuert. Det ser ut til å drøye.

Pressen er lite opptatt av eldre i Ukraina


Fra vår søsterorganisasjon i Sverige har vi fått en artikkel som tar opp fravær av eldre i massemedias dekning av Ukrainakrigen. Svenske massemedier bruker omtrent ikke noe tid eller spalteplass på eldre som blir overlatt til seg selv når innbyggerne rømmer landet. Dette er alderisme og indikerer at eldre ikke er like interessante som andre.  Vårt inntrykk er nok at de samme tendenser gjør seg gjeldende her i Norge. Det rapporteres fra Ukraina om mange eldre som forlates uten mat og uten medisiner. Ofte bor de i hus uten heis og går totalt under. De risikerer å sulte i hjel dersom de ikke får kvalifisert hjelp. Mange er avhengige av frivillige som nå har flyktet. Dette er en del av befolkningen som burde løftes fram mye tydeligere i massemediene.

Eldre hører langsomt

Vi er alle glade for å få barn og barnebarn på besøk og praten rundt middagsbordet flyter lekende og raskt. Når vi begynner å få svekket hørsel opplever mange at omverden blir mer og mer mumlende. Folk snakker også fortere og svelger gjerne halve setninger, slik at man sitter og lurer på hva som egentlig blir sagt. Høreapparater hjelper til dels, men ofte må vi be om at folk snakker langsommere og tydelig. Det er ikke alltid like lett å be om det, men overfor barn og barnebarn bør vi si fra. I offentlige kanaler som radio og TV bør det være et krav at aktører snakker tydelig og ikke for fort. Ukjente dialekter er også ofte en stor utfordring for mennesker med nedsatt hørsel. Som en eldre dame nylig uttalte – vi eldre ikke bare hører dårlig, vi hører langsomt.

Ta en beslutning om den fjerde dosen

Eldreombudet anbefaler at eldre, de over 80 år, gis en fjerde dose med vaksine. Hun skriver slik:
«Røde Kors har dokumentert at pandemien har hatt store og dramatiske konsekvenser for eldre. Mange har mistet noen de hadde kjær, og noen fikk ikke engang tatt avskjed. Mange har hatt ingen, eller liten sosial kontakt under nedstengningene. Mange har blitt mer ensomme og vært lite i fysisk aktivitet. 
Koronavaksinene vil også fortsatt være et avgjørende verktøy i kampen mot viruset og den sosiale isolasjonen. Svenske myndigheter sier at alle over 80 år har nytte av en fjerde dose og at den forsterker beskyttelsen mot covid-19. Derfor kalles eldre i Sverige nå inn for å få fjerde dosen.
Nå må også norske myndigheter ta en beslutning om den fjerde dosen til eldre.»
Det er helt klart at noen får store problemer dersom de blir smittet med omicron eller annen koronasmitte. Noen av de svakeste dør. Regjeringen bør raskt komme på banen og ta standpunkt til dette før virkningen av den tredje dosen blir for mye svekket.

Seniorhåndboken, kapittel 11 – Seniorboliger


Kapittel 11 i Seniorhåndboken handler om boliger som vi velger for å kunne bo hjemme så lenge som mulig, helst resten av livet.
Det blir alt mer vanlig at det bygges seniorboliger som er tilrettelagt spesielt for eldre. Ofte er det relativt små leiligheter, men til gjengjeld er det fellesarealer og gjesterom for besøkende. Leilighetene er også laget med livsløpsstandard og lett adkomst.
Finnes det ikke seniorboliger som nevnt ovenfor, kan det være klokt å sikre seg en bolig som tilfredsstiller flest mulig krav til å være en aldersvennlig bolig. Uansett er det klokt å planlegge i god tid hvordan man ønsker å bo når man blir eldre.
Les Seniorhåndboken her.

Drøftinger for pensjonsregulering


Arbeids- og inkluderingsministeren har innkalt til drøftingsmøter om pensjonsreguleringen som skal gjelde med virkning fra 1. mai 2022. Det holdes først et møte om tallene fra Teknisk beregningsutvalg. Dette holdes  4. april. Drøftingene om pensjonsreguleringen vil finne sted den 16. og 18. mai.

Senior Norge gratulerer!


De nærmeste dagene fyller følgende medlemmer «runde år»:
Kjell Erik Brekkan, Bjørg Evjen, Oddvar Golberg Vasset og Marie-Louise Høidahl Ringstad, Leif Ragnar Nilsen blir 70 år. Tore Johansen, Bjørg Anne Marie Minge, Aage Sletne, Gerd Finstad, Friederike Tilly Strul  og Brit Hammel blir 80 år, og Sverre Dahl fyller 90 år.
Vi gratulerer alle sammen!

Nå får du et gratis medlemskap i Ambera 

For å delta i Ambera sine aktiviteter i Europa og bli orientert om fremtidige boligprosjekter må man ha et medlemskap. Alle medlemmer av Senior Norge får nå et gratis medlemskap i Ambera ved å bruke medlemskoden: SN

CTA: Bli medlem i Ambera her

For mer informasjon klikk her.

 


SENIOR NORGE Østfold hadde i 2021 i alt 86 237 besøk, Ny årsrekord igjen. og framgangen fortsetter inn i 2022. I januar var resultatet hele 10 761 besøk. «All time high»- dette er ny månedsrekord.

SENIOR NORGE Østfold takker sine mange lesere for den store interesse. Den inspirerer redaksjonen til å presentere ny utgave av avisen med nye innlegg hver eneste mandag morgen. Aktuelt og relevant skal det være!
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter