Spennende årsmøte – onsdag 2. mars

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Endelig har vi kommet så langt at vi skal avholde – et av våre aller viktigste møter – årsmøte onsdag 2. mars. Glenghuset i Sarpsborg kl 1200 -1400. Innkalling til møtet er sendt ut til våre medlemmer.

Vi har lagt et par turbulente år bak oss med Corona-stengsler hvor enn vi måtte snu oss. Nå kan vi endelig planlegge driften av foreningen med tro på at vi igjen får mer normale forhold.

Dette er samtidig med at vi er ved et vendepunkt hvor vi er i ferd med å fornye vår ledelse. Flere av styremedlemmene har bedt seg fristilt. Det gir oss rom til å få inn nye folk med synspunkter og erfaring som kan bidra til utvikling av foreningen.

Så langt har vi besatt vervene som leder og nestleder ved henholdsvis Knut R. Johannessen og Sverre Eliassen. Disse er presentert under «Aktuell Profil» i tidligere utgave av SENIORAVISA.

Vi har behov for å fylle flere roller, blant annet:

SEKRETÆR

NETTSIDEANSVARLIG/REDAKTØR SENIORAVISA

JOURNALIST/SKRIBENT SENIORAVISA

ARRANGEMENTSANSVARLIG

ANNONSESELGER SENIORAVISA

I forbindelse med årsmøtet tar vi også sikte på å etablere ny valgkomite.

Vi arbeider for å bidra til at de eldre får den omsorg og pleie som de må ha krav på. Vi har utfordringer å tilby folk som vil engasjere seg i samfunnsnyttig arbeid, og som vil ha en aktiv seniortilværelse med positive utfordringer.

Vi vil søke etter nye medlemmer til styre og valgkomite også utenfor våre egne rekker. Vi søker fornyelse med tanke på kompetanse, erfaring og nye synspunkter

Vi mener vi må være aktuelle for samfunnsengasjerte, aktive yngre seniorer. Kandidater med bakgrunn fra politikk, næringsliv, fagforeninger eller helse- og omsorgsvesenet vil være interessant.

De som ønsker nærmere opplysninger, kan gjerne ringe vår leder Knut R. Johannessen, tlf. 916 20 784.

Og til sist – La oss møtes på Glenghuset i Sarpsborg onsdag 2. mars kl. 1200!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter