SENIORAVISA i bruk i skolene!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi har vært opptatt av den generasjonskløften som er mellom de unge fremadstormende og de eldre som ikke alle regner med. Det er over 1 million pensjonister i Norge. De yngre er premissgiver også for pensjonistene selv om deres innsikt i de eldres forutsetninger er begrensede. Slikt blir det mange dårlige løsninger av!

I arbeid med denne utfordringen har vi så langt ikke rettet oppmerksomheten mot de aller yngste – de som fortsatt går på skole. Det var kanskje her vi burde ha begynt!

Vi fikk en påminnelse om dette i form av en epost fra Glemmen vgs. som hadde gitt en oppgave til helsefagstudentene. Det fikk oss til å bli oppmerksomme på at vi i SENIORAVISA har massevis av stoff som må være midt i blinken for disse studentene! Vi mer enn aner at vi her kan ha en ny, interessant målgruppe!

Nedenfor gjengir vi epost forespørselen fra Glemmen vgs.:


«Hei Finn Åsmund!

Vi viser til tidligere samtaler. Helsefagstudentene har nå laget spørsmål, og vi har gjort et utvalg på 10 som vi sender til deg..

Vi setter stor pris på at du vil svare på disse spørsmålene. Svarene vil inngå i en liten helseavis vi lager internt i klassen!

Vennlig hilsen

Morgen Stenseng Gulbrandsen»

Vi takker for helsefagstudentenes relevante spørsmål. Nedenfor har vi gjengitt spørsmålene med våre svar i rødt! Vi viser innledningsvis info om tilgang til SENIORAVISA:

 

Spørsmål til Senior Norge Østfold

Se SENIORAVISA: www.ostfold.seniornorge.org

Se Arkivet/ kategori:

-Aldersdiskriminering

-Datahjelpen

-Helse og omsorg

Hvorfor er så mange eldre opptatt av seniorsaken?

Det er over 1.000.000 pensjonister i Norge. Disse er nesten ikke representert i styrende organer som kommunestyrer, fylkesstyrer, Storting og regjering. Dette innebærer at de faktisk er «under administrasjon». De må innrette seg etter de premisser som de yngre generasjoner legger. Disse arbeider ut fra sine egne forutsetninger og kjenner ikke, eller velger å se bort fra, at de eldre kan ha helt andre forutsetninger. Dette resulterer i forskjellige diskrimineringer overfor de eldre. De eldre trenger vaktbikkjer som oss!

 

Får Senior Norge gode tilbakemeldinger fra medlemmer?

Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre månedlige temamøter, fra våre innlegg i SENIORAVISA og fra innlegg i lokalavisene i Østfold. Godt fornøyd med dette!

Mener du at norsk lov garanterer for eldre sine rettigheter på en god måte?

Det kan nok være hull i norsk lovverk, men i det store og hele er vårt inntrykk at vi våre lover gir rimelig trygghet for de eldre.

Mener Senior Norge det er en svikt i eldreomsorgen?

Grunnbemanningen i det norske helsevesen er alt for lav. Dette går ut over kvaliteten på oppfølgingen av de eldre. På sykehjem, sykehus og i hjemmesykepleien rekker helse-personalet bare å utføre det aller nødvendigste. Stoppeklokkeomsorg! Personlig omsorg          blir det lite tid til! Mat levert fra sentralkjøkken er en dårlig løsning for beboerne på sykehjem. Det skulle være kjøkken på ethvert sykehjem og matlukt i gangene!

 

Hva kan gjøres for å forbedre livskvaliteten til de som er ensomme?

Sørge for at de får kontakt med og opprettholde kontakt med andre mennesker. Røde kors har en velorganisert besøkstjeneste, Glemmen kirke har torsdagslunsjer, Fredrikstad kommunes demensteam har spaserturer på Vollane i Gamlebyen hver torsdag med felleslunsj på Magenta. Bra tiltak alt sammen.

 

Har Senior Norge et program som hjelper/veileder medlemmer for å finne et sykehjem som dekker deres ønsker og behov?

Nei.

 

200 000 seniorer er ikke på nett. Hvilken innsats kan gjøres her?

Problemet er enda større. En undersøkelse utført av Kompetanse Norge viser at det er minst 600.000 som ikke har nødvendig datautstyr eller digital kompetanse. Ca 80% av disse er eldre. Majoriteten av disse vil aldri bli «digitale», både fordi de ikke har de kr. 7 – 8.000 som skal til for å anskaffe seg nødvendig datautstyr og opplæring, og at de dessuten mangler den motivasjon som er nødvendig. Vi kommer til å ha en stor gruppe «ikke-digitale» i 10-år fremover enten myndighetene liker det eller ikke! Det er vårt krav at fullgode analoge løsninger opprettholdes for disse. En utfordring både for offentlige og private virksomheter.

Finnes det en mekanisme for å beskytte eldre mot svindel?

Det finnes så vidt oss bekjent ingen mekanisme som beskytter de eldre. I vår SENIORAVIS, kategori «datahjelpen» finnes flere innlegg hvor de eldre gjøres oppmerksom på forskjellige muligheter for datasvindel. Det er om å være våken for ikke å bli lurt.

På hvilken måte kan seniorer være en ressurs for samfunnet?

Eldre, fullt arbeidsføre pensjonister, deltar i forskjellig frivillig arbeid blant.annet gjennom Røde Kors, Frivillighetssentralene og andre organisasjoner Dessuten er de med å støtte driften av idrettsforeninger og andre foreninger. Den årlige frivillige innsatsen fra eldre er beregnet til ikke mindre enn 25 milliarder kroner. Uten besteforeldrene stopper Norge!

Hva mener du er Senior Norges viktigste kampsak?

Vi vil nevne 2 saker:

    1. Hindre enhver form for diskriminering av de eldre
    2. Følge opp at helse- og omsorgsvesenet blir tildelt nok midler for å opprettholde kapasitet som gir mulighet for en tilfredsstillende betjening av de eldre. Vi står foran en «eldrebølge». Vi blir mange flere eldre. Det vil legge enda større press på et allerede underbemannet helsevesenet.

 

Vi håper vi med dette har gitt helsefagstudentene ved Glemmen vgs. fyllestgjørende svar.

Så ønsker vi alle til lykke med studiene og minner om at alle har gratis adgang til SENIORAVISA, og at abonnement ikke er nødvendig. Vi har massevis av interessant stoff å tilby som er relevant for helsefagstudiet!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter