Respekt for eldre – alt går treigere!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

En artikkel i Nettavisen gir grunn til ettertanke. Den speiler generasjonsforskjeller og det at de yngre generasjoner har liten forståelse for det forhold at de eldre ikke har samme forutsetninger som de selv. Dette kan gi grunn for manglende respekt for de eldre.

Artikkelen i Nettavisen forteller om en eldre dame som står først i en lang kassakø og leter etter bankkortet sitt. Slikt tar tid må vite, og det kommer mishagsytringer fra køen. Hun prøver så godt hun kan å få betalt, men blir stresset av de som maser og får det ikke til.

En vennlig dame går frem i køen og forbarmer seg over henne. Slik får hun gjennomført betalingen.

Dette er symptomatisk. Det meste av alt det nye kan være forvirrende for de eldre og det meste går treigere. Slik er det, og det skulle de yngre ha respekt for.

Det samfunnet de eldre vokste opp i er så forskjellig fra dagens at de yngre ikke greier å forestille seg det. Utedo var en vanlig løsning til langt opp i 50-årene. Bad og dusj hjemme var ikke vanlig. Det ble til at man besøkte offentlige bad en gang i uken. TV kom inn i våre liv først ved begynnelsen av 60-tallet. Kjøleskap og fryseskap hadde enda ikke blitt vanlig. Vi gikk eller syklet. Bilen ble først folkeeie på slutten av 60-årene. Databehandling var «pr. blokk og      blyant» eller primitive regnemaskiner. I min første jobb fikk jeg en regnemaskin som fungerte slik: Tast inn tallet 12, sveiv så registeret 12 ganger rundt, og svaret ble 144! Kopiering foregikk gjennom veskebad. Kopiene ble hengt opp til tørk på postkontoret! Det gikk ikke fort nei!

Det var først ved slutten av 70-tallet det virkelig tok fart. Da ble de gamle monstrene av noen hullkortmaskiner skiftet ut med elektroniske Datamaskiner (EDB). Dette åpnet for en rekke nye tekniske løsninger, og utviklingen skjedde i en fart som gjorde det til en utfordring for noen og enhver å henge med.

Det har utviklet seg et tydelig klasseskille i det norske samfunn. Det er de som har tilegnet seg de nødvendige data-kunnskaper og ferdigheter, og de som ikke har det, og som forblir «ikke-digitale» resten av livet. Dette er en stor minoritet på vel 600.000 mennesker. 80% av dem er eldre. Denne gruppen blir neglisjert og diskriminert på forskjellige måter. Det blir slik fordi det er de yngre som legger premissene ut fra deres egne forutsetninger.

Det hjelper forhåpentligvis noe at vi standhaftig krever at det opprettholdes tilfredsstillende analoge løsninger for de «ikke-digitale»! Denne betydelige gruppen skal ikke oversees, men betjenes likeverdig med de med digitale ferdigheter!

System- og produktutviklere og markedsførere introduserer stadig nye ord og begreper, uten tanke på at det vil være «gresk» for mange. Mesteparten av ordene kunne med letthet vært oversatt hvis man bare hadde giddet! Ordet «kohort» har blitt gjentatt utallige ganger under pandemien. En kohort er opprinnelig en militær avdeling på 480 soldater i en romersk legion. Så vet du det!

I de sammenhenger ordet «kohort» er brukt i forbindelse med pandemien kunne man gjerne brukt ordet «husstand». Dette var et eksempel. Vi har en hel ordliste liggende i SENIORAVISA!

Neste gang du står i kassakø og ser den gamle damen foran deg plundrermed bankkortet , så går du frem og hjelper henne!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter