Over 80 – skrote helseattest for bilsertifikat?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget. –

Nå har vi igjen en debatt om nødvendigheten av å ha godkjent helseattest for å kunne få eller få fornyet bilsertifikatet. I 2019 ville et flertall av stortingsrepresentantene fjerne kravet om helseattest for de over 75 år. Daværende samferdselsminister gikk imot stortingsflertallet. Han valgte å beholde ordningen, men flyttet aldersgrensen til 80.

Det er fastslått at eldre bilførere er overrepresentert i trafikkulykker. Dette kan ha sammenheng med helsemessige forhold, som gjør flere uskikket til å kjøre bil. Hvis disse ikke tas ut av trafikken, vil de representere en risiko for andre trafikanter, være seg bil, syklende eller gående.

Debatten skulle ikke gå på om vi skal ha ordningen med helseattest for de over 80, men heller konsentreres om hva slags metode vi skal ha for å skille ut eldre som ikke er egnet til å kjøre bil. Det å bli fratatt muligheten til å kjøre bil, vil utvilsomt være ubekvemt for de fleste, men likevel nødvendig.

Trafikkmyndigheter, leger og Trygg Trafikk vil ha «sikkerhet for alle», går inn for å beholde den nåværende ordningen med helseattest for de over 80. I dag er det mer enn 60.000 av dem. Antallet vil øke i årene som kommer, samtidig som trafikken øker.

Det blir spennende å se hvilken metode man kommer frem til for å luke ut de som er uegnet til å være bilførere. Hensynet til sikkerhet for alle må komme først

Det kan være vanskelig for mange å tenke seg en tilværelse uten bil. Men det behøver ikke være så ille. Det finnes offentlige tilbud som buss og tog, og det finnes taxi. Det tar litt lenger tid og det krever litt mer planlegging. Det behøver ikke bli noe økonomisk problem. Man kan kjøre mye taxi for det man sparer av kostnader for bilhold!

I en SMS minnet trafikkmyndighetene meg om at sertifikatet mitt ville gå ut den 6. mai! Og takk for denne fine servicen! Jeg hadde glemt det hele. Undres om servicen bare tilbys oss over 80?

En blodprøve, og 10 minutter hos fastlegen og en standard helseattest var utfylt. Betaling ved automaten bød på en overraskelse. Helseattesten kom på kr. 1.100! Hvordan og hvorfor skulle en kort visitt hos fastlegen koste så meget. Det skulle visst være en standard pris?

Hos trafikkstasjonen gikk det greit. Leverte inn det gamle sertifikatet og helseattesten og fikk et midlertidig sertifikat i stedet. Mitt nye sertifikat kommer i posten.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter