Oppløsning av Viken – eller regjeringskrise!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Nå er vi på oppløpet. Arbeiderpartiets lokallag i Akershus har enstemmig besluttet at storfylket Viken ikke skal oppløses. Nå har Arbeiderpartiets lokallag i Østfold enstemmig besluttet å oppløse Viken. Skal vi tro partihøvdingene i Arbeiderpartiet og Senterpartiet, Martin Kolberg og Per Olav Lundteigen, vil lokallaget i Buskerud gjøre det samme.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet var før Stortingsvalget enige om å oppløse Viken. Dette ble grundig bekreftet i regjeringens «Hurdalsplattform». At to av Arbeiderpartiets egne statsråder i Akershus lokallag har gått mot sin egen parti- og regjeringssjef ved å stemme for å beholde Viken, er oppsiktsvekkende. I et annet innlegg har vi beskrevet dette som «å dolke sine egne i ryggen»!

Et samarbeidsutvalg av de tre lokallagene skal komme med sin innstilling den 31. januar hvoretter saken avgjøres på et fellesmøte i Viken Arbeiderparti den 5. februar.

Det ser ut til å bli oppløsning av Viken, men flertallet er skjørt. Saken er ikke endelig avklaret før avstemming er gjennomført.

Skulle det bli besluttet at Viken ikke oppløses, vil det måtte få dramatiske konsekvenser. Avtalebruddet i forhold til «Hurdalsplattformen» vil føre til regjeringskrise. Senterpartiet vil ikke kunne leve med avtalebruddet og vil måtte trekke seg ut av regjeringen.

Så vil det måtte få konsekvenser for regjeringssjef Jonas Gahr Støre, som også er partileder i Arbeiderpartiet.  Vi kan vanskelig se noe annet enn at han, hvis han skulle bli stemt ned av sine partifeller, må gå av så vel som regjeringssjef som partileder.

Oppløsning av Viken vil bli en seier for lokaldemokratiet. Østfoldingene verner om sin identitet. Det betyr meget å få være Østfoldinger i eget fylke, og de vil juble for oppløsningen!

Oppløsning av Viken vil være et stort tap for sentraliserings- og stordriftsfanatikerne. De ansvarlige saksbehandlerne har fått lov til å være bemerkelsesverdig anonyme. Vi har ikke sett noen som har stått frem som stolt mor eller far for storfylket Viken!

Det mest tragiske ved hele Viken problematikken, er at storfylket ble etablert uten hensyntagen til våre demokratiske tradisjoner, og med fullt vitende, mot folkeopinionen! Det er et overtramp som så vel politikere som byråkrater må ha lært noe av!

Spør folk først!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter