Nye smitterekorder– «Vart du skræmt no?

– Trykk på overskriften, bildet eller «Les mer» for å se hele innlegget! –

Livet er fullt av paradokser! Etter å ha sloss mot Coronaen i 2 år og fullvaksinert over 90% av befolkningen, opplever vi nye smitterekorder nesten hver dag. Camilla Stoltenberg, sjefen i FHI, varsler om at vi kan stå foran en stor smittebølge. Dette gjelder hos oss som i de fleste andre land i Europa!

Samtidig opplever vi at flere land nå avvikler eller begrenser de smittebegrensende tiltakene! Danmark fjerner nå alle restriksjoner, Sverige kommer umiddelbart etter og vi vil avvikle en rekke restriksjoner i løpet av den nærmeste fremtid! Prosesser for avvikle restriksjoner er pågående i de fleste land i Europa. Nå er det tydelig at det er om å gjøre å komme hurtigst mulig tilbake til en normal hverdag og få hjulene i gang igjen.

Vi avvikler altså smittebegrensende tiltak på samme tid som vi hver dag setter nye smitterekorder. «Vart du skræmt no?» ville komikeren Trond Kirkvaag ha sagt!

Det ser ikke ut som om folk flest lar seg skremme, heller ikke FHI med Camilla Stoltenberg i førersetet. Hvordan kan dette ha seg?

Omikron som for tiden er den dominerende Corona-varianten er meget mer smittsom enn de tidligere varianter. Den sprer seg så hurtig at helsemyndighetene ikke ser noen mulighet til å stoppe den. Strategien er å forsinke den for å unngå smittetopper som kveler våre allerede overbelastede sykehus.

Den nye Corona-varianten forårsaker imidlertid et meget mildt sykdomsforløp. Mange vil ikke en gang merke at de er smittet. Donald Trump uttalte på et alt for tidlig stadium at det å bli smittet av Coronaen var som en «mild influensa» å regne.  FHI sjefen, Camilla Stoltenberg, synes at utsagnet ville passet bedre i dag i forhold til Omikron-varianten.

Så har vi det faktum at vi nå har fullvaksinert over 90% av befolkningen og at vi vil ha vaksinert majoriteten av de gjenstående innen den nærmeste fremtid.

Håpet og strategien er at vi i løpet av en rimelig nær fremtid, vil ha utviklet en tilstrekkelig flokkimmunitet i befolkningen. Omikronet vil vi regne med at vi må leve med!

Hvordan vil så fremtiden se ut?

Det arbeides intens med å videreutvikle eksisterende vaksiner og å utvikle nye varianter. Norske forskere arbeider med å utvikle en vaksine som skal virke både mot korona og influensa. Uansett, kanskje vi må belage oss på å ta en vedlikeholds vaksine hvert år, slik som vi i lengre tid har hatt det med influensavaksinen.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter