Ny ledelse i Senior Norge Østfold!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget. –

Vi har en krevende tid bak oss. Den har vært preget av Corona-pandemien og nedstenging av virksomheter – også vår! Samtidig har vårt behov for utskifting og fornyelse av ledelsen meldt seg. Flere tillitsvalgte hadde kommet til at tiden for å be om avløsning var kommet.

Utskifting i ledelsen kan innebære en periode med uro og ustabilitet. Noe erfaring kan gå tapt, men på den annen side kan man få inn nye, friske krefter som ser nye muligheter. Det er slikt som kan legge grunn for utvikling.

Hvis man samtidig tar vare på de sterke sidene i den virksomhet man skal overta ansvaret for, så vil slike fornyelser av ledelsen kunne gi positive resultater.

Vi har nå kommet så langt at vi har fått på plass nye leder og ny nestleder. Det skal bli interessant å oppleve hva «radarparet» Knut R. Johannessen, leder, og Sverre Eliassen, nestleder, kan få til! De har etter vår vurdering de aller beste forutsetninger til å lykkes. De har en forskjellig og spennende bakgrunn. Det kan være en styrke!

Knut og Sverre ble valgt til sine verv under ekstraordinært årsmøte den 2. februar.  Det kommer til å bli flere utskiftinger i styret, men det må det nye styret få komme tilbake til!

Våre medlemmer og andre lesere som er interessert i å bli kjent med Knut og Sverre, henviser vi til to andre innlegg i denne utgave av SENIORAVISA – «Aktuell profil – Knut R. Johannessen (55) – ny leder i Senior Norge Østfold» og «Aktuell profil – Sverre Eliassen (70)».

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte den 2.februar følger nedenfor:

 

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 2. februar 2022

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt i Glenghuset i Sarpsborg 2. februar 2022.

Til stede under møtet var:

 

Fra styret: Finn Åsmund Johnsbråten
Øivind Strømnes
Adolf Olsen
Medlemmer: Terje Waksdal
Jan Riis
Sverre Eliassen
Knut R. Johannessen

 

Møtet ble avviklet i samsvar med agenda:

  1. Innkalling og dagsorden ble godkjent
  2. 7 medlemmer var til stede
  3. Av disse var 3 fra styret
  4. Øivind Strømnes ble valgt til møteleder
  5. Finn Åsmund Johnsbråten ble valgt til referent
  6. Knut R. Johannessen ble valgt til leder
  7. Sverre Eliassen ble valgt til nestleder
  8. Sverre Eliassen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.
  9. Styret fungerer som valgkomite frem til årsmøte 2. mars. Knut R. Johannessen er leder.

 

2. februar 2022

 

Øivind Strømnes                                Sverre Eliassen

(sign.)                                                 (sign.)

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter