Nær stupet – helsevesenet må hente «reserver»!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Ulv – ulv!

Advarslene har vært mange! Det norske helsevesenet har over lengre tid hatt alt for lav grunnbemanning. Dette går ut over pasientene, helsearbeiderne slites ut, mange slutter, yrket får et dårlig rennomme. Når spørsmålet om beredskap i tilfelle omfattende sykdomsutbrudd, som for Coronapandemien, så har de klare svarene uteblitt! Slik vi forstår, er ikke behovet for beredskap tatt på alvor!

Dette gjelder så vel de statlige sykehusene som de kommunale sykehjemmene og hjemmesykepleien. Siden Coronaen meldte sin ankomst, har helsevesenet vært under et voldsomt press. For liten kapasitet gjør at sykehusene har måttet utsette operasjoner og legge om virksomheten for å kunne ta seg av de Coronasmittede. Disse krever hver og en mer tid enn andre pasienter. Tilsvarende problem har de på sykehjemmene. Det går ut over pasientene. Den ukentlige dusjen står i fare!

Hva gjør så helsemyndighetene i stat og kommuner i denne situasjonen. Det er åpenbart at ekstraordinære tiltak er nødvendig! Hvor kan det finnes reservekapasitet og hvordan kan den hentes frem?

Kommunene blir nå tilbudt assistanse med kvalifiserte sykepleiere fra forsvarets sanitet. Det er mange kommuner som sier ja takk til dette tilbudet. Dette vil gi en vesentlig kapasitetsøkning og mulighet til å gjennomføre vaksineprogrammet i henhold til plan.

Blant pensjonerte sykepleiere finnes det mange som er fullt ut arbeidsdyktige og arbeidsvillige. Responsen fra disse er overveldende. Forsikringsselskapet KLP, som har de fleste kommunale helsearbeidere som klienter, forteller begeistret om ikke mindre enn 3.600 pensjonister som bretter opp armene og melder seg til tjeneste! Disse er en ressurs som ikke kan vurderes høyt nok. For en lojalitet vi opplever!

Flere av sykehjemmene som er hardest presset, gjør henvendelse til pårørende om deres hjelp. Selv bare en økt tilstedeværelse fra disse vil være til stor hjelp. Vi har ikke nærmere opplysninger om dette, men vil tro mange pårørende også vil stille opp.

«Nød lærer naken kvinne å spinne». Slik er det vel nå også med det norske helsevesenet. Regner med at det kommer flere kreative løsninger og at vi kommer oss velberget gjennom pandemien!

Det er å håpe at vi etter pandemien finner solide, langvarige løsninger som kan sikre oss et sterkt og velfungerende helsevesen.

Det er ikke til å komme utenom at helsevesenet må få vesentlig romsligere budsjetter. Dette forutsetter forståelse og aksept for at helsevesenet vil måtte få en større del av samfunnskaka enn tidligere. Det å være en salderingspost i avslutningen av budsjettarbeidet, duger ikke! Dette innebærer at «frontfagene» ikke må få begrense lønnsutviklingen til helsearbeiderne. Den blir tung å svelge, men like fullt nødvendig!

Bemanningen i helsevesenet må økes. Sykepleiere og helsearbeidere må tilbys arbeids- og lønnsvilkår som gjør helse- og omsorgsarbeid attraktivt.

Studie- og opplæringskapasiteten må økes slik at vi kan få økt bemanningen.

Det må utarbeides beredskapsplaner som gjør det mulig for oss å møte nye pandemier som vi vet vil måtte komme!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter