Likeverdige analoge løsninger må opprettholdes!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi er innforstått med den digitaliseringen som skjer i Norge, i stadig økende tempo. Det de dyktige systemutviklere, i så vel offentlige som private virksomheter, glemmer eller velger å se bort fra, er at det på langt nær er alle som kan bruke de nye digitale løsningene. Nylig gjennomførte undersøkelser viser at dette gjelder anslagsvis 650.000, «benevnt som ikke digitale.» 80% av disse er eldre! Det er blant disse vi finner de som ikke er på nett og som ikke har smarttelefon!

Det er ønsketenking at gruppen «ikke digitale» med det første anskaffer seg nødvendig digitalt utstyr og tilegner seg nødvendige digitale ferdigheter. Økonomi og manglende motivasjon er hindrene! Så vel offentlige som private virksomheter må ta til seg at vi i 10-år fremover vil ha en betydelig gruppe av «ikke-digitale!»

Dette er innbyggere som i denne som andre forbindelser skal ha samme rettigheter som alle andre! De skal også betjenes! Noe annet vil være diskriminering!

Det er vårt ufravikelige krav til så vel offentlige virksomheter som private, at det opprett-holdes likeverdige analoge løsninger for de «ikke-digitale».  Slike løsninger skal ikke koste mer enn de tilsvarende digitale løsninger.

  • En godt voksen Fredrikstadmann ringte oss å fortalte at han hadde fått en regning på kommunale avgifter som han ikke riktig visste hvordan han skulle betale. Det fulgte ingen bankgiro med, og han var ikke på nett. På forespørsel til kommunen fikk han beskjed om at han kunne skrive sin konto nr. på fakturaen, attestere og sende den til banken for betaling. Banken kjente ikke til denne løsningen. Det ble til at Fredrikstad-mannen løste problemet ved hjelp av en av sine digitale naboer. Burde ikke kommunen ha sendt ved en bankgiroblankett, eller føyet til en veiledning for sine «ikke-digitale» innbyggere?
  • Det er vanlig at såkalte «QR-koder» dukker opp i flere forskjellige sammenhenger. For å kunne betale må du ha smarttelefon og en såkalt «app». Sarpsborg kommune introduserte en løsning ved søppelplassen i Gatedalen. Hadde du telefon med «app», fikk du levere søppelet ditt gratis, hvis ikke måtte du kjøpe et adgangskort ved henvendelse til Sarpsborg kommune. Hvorfor i all verden skulle de «ikke-digitale» betale for en tjeneste de «digitale» fikk gratis. Vårt styremedlem, Øivind Strømnes, tok opp saken med kommunen, men fikk først gehør da Sarpsborg Arbeiderblad tok opp saken. Nå får de som ikke har smart-telefon og «app» adgangskort gratis!
  • På ishockeykamp forrige søndag måtte vi registrere vår adkomst via smart-telefon og QR-kode. Det var ikke tilbudt noe alternativ for de som ikke har smart-telefon!

Rekken av slike tilfeller er dessverre lang. Hvem har ikke opplevd at man må lese menyen på restauranten på smart-telefon, og bestille og betale på den samme. Alternativt tilbud blir ikke gitt de «ikke-digitale». Dette grenser til sjikanering!

Vi kan også nevne farsen på bussene, hvor det har vært nærmest umulig å få betalt, og samtidig oppleve å bli kalt for «snikere»

Det skulle vært interessant å ha sett hvilke interne instrukser offentlige og private virksomheter gir sine systemutviklere når det gjelder opprettholdelse av likeverdige analoge løsninger for de «ikke-digitale». Gruppen er for stor til å ignoreres samtidig       som den utgjør en interessant kundegruppe. 650.000 er ikke til å kimse av!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter