Jeg er gammel, ikke idiot!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi er ikke alene om å forarge oss over bankenes avvikling av analoge tjenester til fordel for nyutviklede digitale. Det er vi ikke alene om. Vi ser av NRK nyheter at en spansk lege krever mindre tasting og mer personlig service i bankene. Han lar seg forarge over bankenes arroganse og manglende hensyn til de eldre. Vi har gjengitt hans frustrasjonsutbrudd i overskriften!

Den spanske legen har i sin private kampanje samlet inn 640.000 underskrifter for å kreve bedre banktjenester. Det er åpenbart at han møter stor interesse for saken, både blant seniorer og andre.

Vi hadde den 14. februar inne i SENIORAVISA et innlegg under overskriften «Penger – lovløst område». Dette berører den samme problematikken og har vakt stor interesse blant våre mange lesere. Den har siden utgivelsen vært på topp i våre besøksstatistikker. Således mangler det heller ikke interesse for saken her hos oss.

Det hadde vært ønskelig at våre politikere og byråkrater hadde mer enn en overflatisk innsikt og forståelse for problemet. Banker, offentlige og private virksomheter har ikke tatt inn over seg at vi faktisk har fått et todelt samfunn – de digitale og de ikke digitale.

Vårt ubetingede krav er at det skal opprettholdes effektive analoge løsninger for de ikke-digitale. Vi har ikke kunnet se at noen, hverken i offentlige eller private virksomheter, er tildelt ansvar for dette! De ikke-digitale er en betydelig gruppe på over 600.000 hvorav 80% er eldre»

Gry Nergård, som er forbrukerpolitisk direktør for Finans Norge som er en hovedorganisasjon for 240 finansforetagende, medgir at dette er et samfunnsproblem.

Hun sier til NRK nyheter at det er mange som er avhengig av de tjenestene bankene tilbyr, og at det er et problem hvis mange blir stående utenfor fordi de er ikke-digitale. Et av tiltakene næringen vurderer hvorvidt man skal lage minstekrav til hva kundene kan tilbys av tjenester.

Vi har etterlyst dette, og har vært naive nok til å tro at det måtte finnes en kravspesifikasjon for de som vil drive banktjenester. Et eksempel er bankenes vegring til å veksle mynt mot sedler. Hvis ikke bankene skulle ha krav på seg for å veksle – hvem da?

Vi arbeider med disse spørsmålene sier Gry Nergård og medgir at det alltid vil finnes en gruppe ikke-digitale. Også for disse må det finnes gode løsninger

Vi kunne ikke være mer enig i dette. Det ser ut til å være en utfordring å få ansvarlige myndigheter, byråkrater og private virksomheter til å ta til seg at vi har en meget stor gruppe ikke-digitale. Denne gruppen vil bestå i årtier fremover, og det vil fortsatt være en stor gruppe ikke-digitale som skal betjenes på like linje med de digitale.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter