Seniorsaken på Stortinget-5

Fagbrev for statsråder?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

 I et tidligere innlegg har vi stilt spørsmål om hvilken kompetanse som kreves for å bli storingsrepresentant. Vi har så langt ikke noe sted sett bekreftet at det er stilt konkrete krav til kompetanse. Gjennomgått grunnskole rekker uten at dette er spesifisert!

Dette fikk oss til å spørre hvordan det kunne være når det gjelder statsråder. Nest etter statsministeren har statsrådene de mest krevende jobbene i statsadministrasjonen. Det er derfor særdeles viktig at de har utdannelse på et tilstrekkelig nivå og at utdannelse og erfaring er relevant for de oppgaver som skal ivaretas.

Fagarbeidere har fagbrev som bekrefter at de har godkjent fagutdannelse og kompetanse. Vi har ikke sett at det kreves tilsvarende dokumentasjon for statsrådene? Burde det foreligge jobbspesifikasjon og krav til erfaring og utdannelse med relevans for gjeldende arbeidsoppgaver. Det er mulig vi ikke har lett godt nok, men vi har ikke sett slike krav angitt for statsrådene!

I det private næringsliv er det vanlig at det for betydelige lederstillinger er definert hvilke arbeidsoppgaver som gjelder, og hvilke krav som stilles til arbeidserfaring og utdannelse. Hvis det ikke er slik i vårt statsapparat, så kan det bli dårlige valg. Det kan se ut som om kompetanse i forhold tildelte oppgaver og ansvar, ikke alltid blir tillagt betydning.

Således har vår finansminister, Trygve Slagsvold Vedum, ingen utdannelse eller erfaring som er relevant for hans fagområde. Dette gjelder den nest viktigste stillingen i regjeringen. Det skal dog nevnes at Vedum har vært medlem i finanskomiteen på Stortinget.

Et annet underlig valg er valget av Ola Borten Mo til statsråd for forskning og høyere utdanning. Han har ingen formell utdannelsesgrad å vise til!

Det er hele 18 statsråder i regjeringen. Vi tror ikke det blir meget feil å anta at det blant disse finnes flere med erfaring og utdannelse som ikke står i forhold til det statsrådsposten krever. Det kunne være verd en undersøkelse!

Betydningen av relevant erfaring og kompetanse blir synliggjort ved det faktum at flere av statsrådene sitter som øverste ansvarlig for store statseide virksomheter. Dårlig ledelse, som skyldes mangel på utdannelse, erfaring og faglig kompetanse, kan føre til store tap!

Får landet de beste løsninger om statsrådene velges ut fra partipolitiske hensyn fremfor krav til relevant utdannelse, erfaring og faglig kompetanse? Det må være lov å stille spørsmålet!

«Fagbrev for statsråder» er kanskje å dra strikken for langt, men et sett med objektive krav burde være tenkelig. Vi skulle ha sikkerhet for at valget av statsråder skjer på grunnlag av slike krav fremfor partihensyn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter