Dolker sine egne i ryggen!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Allerede ved etableringen av Viken fylkeskommune bestemte fylkestinget at de ville søke den nye fylkeskommunen oppløst etter neste Stortingsvalg om det synes å være mulighet for å få flertall i Stortinget.

Nå har det vært avholdt møte i AP sitt fylkeslag for Akershus. To AP statsråder og en AP statssekretær vil stemme nei til oppløsning av Viken! Dette etter at Arbeiderpartiet under valgkampen med statsminister Jonas Gahr Støre i spissen, ga uttrykk for at de ville støtte oppløsning av Viken. Intensjonene ble forøvrig bekreftet i Hurdalserklæringen som ligger til grunn for regjeringsdannelsen med SP. Det kan ikke være for sterkt å si at Ap representantenes utsagn om å gå mot oppløsning av Viken, er som å dolke sine egne i ryggen! Det er åpenbart at dette vil skade forholdet til AP sine velgere og til regjeringspartneren SP. Vi vil også tro at det vil skape spenninger internt i AP

Vi undres over at tilblivelsen av Viken fylkeskommune ikke får større oppmerksomhet. Hvis vi har forstått det riktig, ble det nye Norgeskartet tegnet uten at de daværende fylkene ble involvert. Heller ikke kan vi huske det var noen offentlig prosess forut for dette. Ikke bare fylkene, men folket burde også ha vært engasjert. Dette må kunne betegnes som et overgrep i forhold til våre demokratiske tradisjoner. Det kan være bekvemmelig for de som er ansvarlig for den nye løsningen at saken «feies under teppet»!

Høyres finanspolitiske talsmann slipper alt for billig unna det når han snakker om bedre og billigere tjenester. Vi har ikke noen gang hørt, eller sett definert, hvilke tjenester som er bedre og hvor meget billigere de er! La oss få dette på bordet!

Viken Fylkeskommune er en vanskapning som er påtvunget folk. Planleggerne viser en ukritisk holdning til stordrift og stordriftsfordeler. De overser arrogant, eller uvitende, at stordriftsfordeler er lettere å få til på tegnebrettet enn å realisere. Likeledes overser de på samme måte det faktum at det også finnes stordriftsulemper. Stordrift er faktisk noe av det aller vanskeligste man kan begi seg inn på!

Viken fylkeskommune er etablert i strid med folkeopinionen. Meningsmålinger i Østfold viser at 8 av 10 ikke ønsker Viken!

Det skal også være møter i AP sine fylkeslag i Østfold og Buskerud. Så kan det jo hende at Ap representantene i Akershus tar til fornuft og snur før beslutningen tas. Helt utenkelig er det vel heller ikke at partileder Jonas Gahr Støre børster støvet av partipisken om nødvendig!

Den 23. og 24. februar avgjøres Vikens skjebne!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter