De siste ranede – pensjonistene!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Det begynner å bli noen år siden vi hadde bankran og ran av pengetransporter nesten ukentlig. Men ting har forandret seg siden NOKAS-ranernes glanstid. Det har blitt mindre kontanter i omløp, bankene har mindre kontanter og overføringer av store beløp skjer mest digitalt! Hvem skal man så rane? Det måtte bli pensjonistene!

Den forhatte underreguleringen av pensjonistenes tillegg ved hvert år ble omsider avviklet. Underreguleringen innebar at pensjonistenes tillegg skulle tilsvare den alminnelige lønnsveksten med fradrag av 0,5 %. Gud vet hvorfor!

Ordningen ble erstattet av bestemmelse om at pensjonistenes tillegg skulle tilsvare gjennomsnittet av den alminnelige lønnsvekst og prisveksten. Dette skulle være en mer rettferdig ordning! Men akk nei! Problemene fortsetter.

Ved årets trygdeoppgjør var den alminnelige lønnsveksten beregnet til 2,4%. Dette ble lagt til grunn for beregningen av årets pensjonstillegg. Nå viser imidlertid Statistisk Sentralbyrå sine oppgaver at lønnsveksten var på 3,5%. Dette innebærer at pensjonstilleggene er beregnet på grunnlag av 1,1% lavere lønnsvekst enn det reelle.

Dette skulle være en enkel sak. Kompensere pensjonistene fullt ut for differansen mellom den beregnede lønnsvekst og den virkelige. Dette måtte være det eneste riktige. Men regjeringen vil halvere kompensasjonen pensjonistene skulle være berettiget til. Det vil innebære at pensjonistene skulle få om lag 1,4 milliarder kroner i lavere etterbetaling i 2022 enn det de skulle være berettiget til! Det finnes ikke rettferdighet i dette!

Det er lett å forstå at pensjonistorganisasjoner reagerer og at media beskriver dette som et rent ran av pensjonistene!

Vi har aldri forstått hvorfor pensjonistene skal bli utsatt for noen form for særbehandling. Vi har merkelig nok ikke sett forsøk på saklig begrunning av særbehandlingen.  

Hvorfor ikke gjøre det enkelt? La pensjonistene får tillegg på linje med den alminnelige lønnsvekst!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter