Bør etableringen av Viken granskes?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget. –

Det ser nå ut som at Viken fylkeskommune har fått banesåret. Når Arbeiderpartiet nå også slutter seg til de som vil oppløse Viken, så skulle det være gjort. Avgjørelsen om oppløsning blir endelig konfirmert i Viken fylkesting den 23. og 24. februar!

Når beslutningen om oppløsning av Viken er stadfestet, må det være mer enn interessant å finne ut hvordan Viken kunne bli til, en håpløs løsning som vel ingen har bedt om – i alle fall så kjenner ikke vi noen.

Det som bekymrer oss mest, er at det ser ut som om demokratiske tradisjoner har vært satt til side. Løsningen ble nærmest tredd over hodene på fylkene og folk flest. Tvangsekteskap som dette ble naturlig nok ikke ønsket velkommen.

Det er klart at fylkesreformen ble gjennomført på arrogant og udemokratisk vis. Vel vitende om at den ikke hadde støtte i folket. Vi synes dette burde granskes av Stortinget. Det som kan være til hinder for en slik gransking er at mange på Stortinget ikke vil identifiseres med reformen. Det går jo an å tie en sak i hjel!

Det var Kommunal og forvaltningskomiteen som kom med innstilling om sammenslåinger av fylker som ble vedtatt i Stortinget. Den borgerlige regjeringen med Høyre i førersetet fikk den utakknemlige oppgave å gjennomføre reformen.

Spør folk først!

Når en virksomhet har planer om å utvikle et nytt produkt, er det vanlig at de først spør folk hva som er viktig for dem og hvilke løsninger de foretrekker. Markedsundersøkelser kalles det. Skulle tro at ansvarlige i Regjering og Storting ville ha gjort grundige markedsundersøkelser og involvert folk flest, da de tegnet om hele Norgeskartet! Men det kan de ikke ha gjort!  Det skulle bli en dyr lærepenge. Det er estimert at oppløsningen av Viken har en pris på om lag 400 mill. kroner!

Stordrift – ukritiske holdninger til stordriftsfordeler

Det ser ut som det hersker en totalt ukritisk holdning til Stordrift og stordriftsfordeler. Det er nærmes vedtatt at stordrift er mest lønnsomt. Men det er på langt nært ikke sant. Det er lettere å få til stordriftsfordeler på tegnebrettet enn å realisere dem.

I forbindelse med etablering av Viken har stordriftsfanatikerne fått herje fritt! Så var det også resultatet at Viken ble landets største fylkeskommune med 1.2 millioner innbyggere og en utstrekning fra Halden helt til de innerste fjordarmene på Vestlandet.

Det ble en løsning som ingen identifiserer seg med. Hvilket fellesskap har folk i Halden med folk i Hemsedal?

Det blir lange kommunikasjonslinjer og uklare ansvarsforhold, og i kraft av sin størrelse blir løsningen fort til et tungrodd byråkrati. Dette resulterer ofte i ukontrollert vekst og et byråkrati som får leve sitt eget liv.

Folk ønsker nærhet – tjenester der de bor!

Hvem skal betale regningen?

Straffen for oppløsing av det politiske makkverket som Viken er, er betydelige kostnader. Uansett hvilken løsning som velges, så havner nok regningen til slutt på innbyggernes skattesedler.

Kanskje det ville være en ide å la de som utarbeidet løsningen Viken, får i oppdrag å definere hvordan gigantregningen på 400 millioner skal betales!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter