Bli kjent med Fredrikstad Demensforening

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

v/ leder Greta Andersen

Nasjonalforeningen for folkehelsen er en frivillig humanitær organisasjon som har om formål å bekjempe hjerte og karsykdommer og demens. Organisasjonen er også en interesseorganisasjon for personer med demens og deres pårørende.

Nasjonalforeningen Fredrikstad Demensforening er under paraplyen til Nasjonalforeningen for folkehelsen, derav navnet. Vi er en av landets mange demensforeninger og pr. dags dato har vi 181 medlemmer. Mange av disse er trofaste støttemedlemmer som vi er så glad for er der. Så har vi en kjerne som ønsker mer aktivitet, og for disse medlemmene har vi ulike tilbud.

Det er også demensforeninger i Indre Østfold, Moss, Sarpsborg og Halden.

I samarbeid med demensteamet i Fredrikstad Kommune arrangeres det Torsdagstur, her møtes vi hver uke, uansett vær og føreforhold, i Gamlebyen i Fredrikstad og går en times tur før vi samles til felles lunsj på kafè Magenta. Her går praten livlig og det er en flott aktivitet både for toppen og kroppen.

I tillegg har vi kafé Forglemmegei. Dette er en møteplass på kveldstid 3-4 ganger i halvåret, for personer med demens og deres pårørende. Her er det mulighet for å treffe andre som er i samme krevende situasjon og kan være et kjærkomment friminutt for en sliten pårørende. Her har vi som regel underholdning av ulikt slag, servering, utlodning og masse koselig prat.

I tillegg deltar vi på kommunens pårørendeskoler, vi arrangerer åpne møte med aktuelle temaer og vi har jevnlige hyggekvelder på kommunens sykehjem.

Vi ønsker å spre informasjon om denne brutale hjernesykdommen. Det å ha en demenssykdom og det å være pårørende i en slik situasjon er meget krevende. Det finnes bra med tilbud i vår kommune, men det er for altfor lite i forhold til alle som trenger hjelp av ulikt slag. Det være seg opphold i Inn på tunet, dagavdeling, avlastningsplasser og ikke minst faste sykehjemsplasser.  Vi ønsker også å være med å påvirke i det politiske, og søker å ha kommunikasjon med politikerne til enhver tid.

Det sies at flest mulig vil bo hjemme så lenge som mulig og at alle skal få hjelp/plass når det er nødvendig. Jeg er litt usikker på om dette stemmer når vi leser om hvor mange som står på ventelister, sykehjem som blir nedlagt, og uten at hjemmetjenestene blir utvidet tilsvarende.

Mens politikere og kommuneadministrasjon må gjøre jobben for at lover og regler skal overholdes, så gjør vi i Nasjonalforeningen Fredrikstad Demensforening en frivillig innsats for at personer med en demenssykdom og dere pårørende skal ha en mulighet til gode møteplasser hvor det er lav terskel og plass til alle.

 

Greta Andersen

Leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter