Vi er i gang igjen!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

v/leder Kjell Vidar Storeheier

Vi er i gang igjen etter det langt brudd i foreningens virksomhet på grunn av Coronaen. Vårt første temamøte på halvannet år ble avviklet onsdag 1. september. Vi takker våre medlemmer og andre interesserte for utvist tålmodighet! Det var hyggelig å treffes igjen!

Som nyvalgt leder for SENIOR NORGE Østfold vil jeg benytte anledningen til å minne om hva som er grunnleggende for vår forening – våre ledestjerner!

  1. Regularitet

Driften skal være preget av regularitet og kontinuitet, slik at medlemmene skal kunne vite hva de har å forholde seg til. Ex. Styremøter siste onsdag hver måned, temamøter første onsdag hver måned, referater fra møtene distribueres samme dag eller dagen etter at møtene har vært holdt.

  1. Informasjon

Vi prioriterer informasjon ut fra den enkle forutsetning at: Om vi ønsker at medlemmene skal være engasjert, så må de være informert!

Våre viktigste media er Temamøtene, SENIORAVISA og lokalavisene.

Sentrale mål for SENIORAVISA er at vi skal være best på seniorinformasjon i Østfold, og vi skal være best av de vi konkurrerer med når det gjelder frekvens – SENIORAVISA kommer ut hver mandag hele året!

  1. Synliggjøre mennesker

En forening er mennesker som er samlet omkring felles interesser. Kontakt mellom medlemmene er viktig og en utfordring for oss siden vi skal dekke hele Østfold.

For at folk skal oppleve tilhørighet og fellesskap, forsøker vi å synliggjøre medlemmer og/eller mennesker som har en eller annen rolle i forhold til vår virksomhet.

I Senioravisa legger vi blant annet ut info om forskjellige medlemmer/aktører i spalten «Aktuell profil» og vi ringer og legger ut gratulasjonshilsen til alle medlemmer som fyller runde og halvrunde år. Under avsnittet i SENIORAVISA «Om oss» finnes det en presentasjon av de som er i foreningens styre.

  1. Ønske om politisk innflytelse

Vi har behov for nærmere kontakt med de politiske miljøer. I den forbindelse har vi sett for oss at den nærmeste mulighet er gjennom kontakt med Eldrerådene. Vi vil arbeide for at Eldrerådene «kommer ut av skyggen», og blir «politiske pådrivere» i stedet for å være «sandpåstrøere».

Så langt har vi etablert en oversikt over alle Eldrerådene i Østfold med navn og epostadresser. Således har vi lagt til rette for at vi kan kommunisere med alle i Eldrerådene, samtidig som de i Eldrerådene kan kommunisere med hverandre.

Vi har invitert Eldrerådene til å bruke SENIORAVISA som kommunikasjonsplattform ved å skrive gjesteinnlegg. Vi har startet en prosess som vil ta tid og krever tålmodighet og utholdenhet.

Alle i Eldrerådene vi har epostadresse til mottar hver mandag en oversikt over innholdet i ukens utgave av SENIORAVISA. Eldrerådenes medlemmer blir på denne måte kjent med vår forening og vår virksomhet.

  1. Kontakt med det offentlige helsevesen

Helse og Omsorg er et av de aller viktigste områder vi arbeider med. Vi opplever at vi har for lite direkte kontakt, og at vi har behov for å få flere bekjentskaper/kontakter innenfor denne sektoren.

Vi har startet en prosess ved at vi holder våre styremøter på sykehjem. Her får vi direkte info og flere kontakter samtidig som vi blir kjent med de forskjellige sykehjemmene

Vi har hatt slike møter på Edwin Ruuds omsorgssenter i Mysen, i Gressvik Sykehjem i Fredrikstad og i Skoggata Bo og Servicesenter i Moss.

Det er mange sykehjem i Østfold og dette blir en lang jobb. Vi bør komme i gang igjen i første kvartal neste år!

 

Kjell Vidar Storeheier

Leder

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter