Velferdsteknologi – Sarpsborg kommune på rett spor!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Vi har hatt en lang og utilsiktet møtepause på grunn av Coronaen. Det er faktisk halvannet år siden forrige temamøte. I denne tiden har vår forening vært nærmest nedstengt. Vi har imidlertid holdt SENIORAVISA gående med utgivelse hver eneste mandag og høye besøkstall.

Til tross for at det fortsatt er noen Corona-begrensninger igjen, dristet vi oss til å arrangere vårt første møte etter Corona-ens ankomst, på Gleng i Sarpsborg den 1.september. Vi må kunne anta at praktisk talt alle våre vel voksne møtedeltagere er fullvaksinerte og at risikoen for smitte måtte være ubetydelig.

Det var særdeles hyggelig å møte våre medlemmer og andre tilhengere igjen. Det var også tydelig at deltagerne synes de satte pris på å treffe hverandre. Vi har innført en hyggetime før foredragene med kaffe, vafler og hyggelig samvær. Praten som gikk og stemningen i salen tyder på at tiltaket blir vel verdsatt! Det skal være sosialt!

Sarpsborg kommune var blant de første som introduserte velferdsteknologi i sine hjemmetjenester. Allerede i 2016 var de i gang. Under vårt temamøte 7. mars 2018 orienterte Sarpsborg kommunes goodwill-ambassadører, Mona Elise Kristoffersen og Sissel Iversen, om det arbeide som var satt i gang i kommunen.

Under vårt siste møte den 1. september ga de en ryddig og grei oversikt over de tekniske løsninger som nå er i drift. Målet er å forenkle tjenestene som tilbys og gjøre pasientene i stand til å utføre viktige kontroller selv.

Mona Elise og Sissel la ut en påminnelse om «Hjelpefellen». Sykepleiere kan ha en tendens til å hjelpe pasientene med alt uten å spørre hva pasientene kan trenge hjelp til. Det kan jo være at pasientene kan ha godt av alt de kan gjøre selv!

Kommunen har innført et digitalt låsesystem som er meget tidsbesparende og bedrer sikkerhetene for pasientene. Det tilbys samtidig flere løsninger som digitalt tilsyn målemetoder, fallalarmer, GPS-sporing og kommunikasjonsmuligheter med senteret i kommunen. Gir sikkerhet for pasientene og betydelig tidsbesparing for helsepersonalet i kommunen.

Programmet som ble presentert, var så omfattende at det kunne være vanskelig å holde rede på alt. Det fører naturligvis til at vi måtte spørre om hvordan de eldre som er vokst opp med «blokk og blyant», reagerer på dette.

Mona Elise og Sissel opplyser at de hele tiden arbeider for å få så enkle løsninger som mulig. Pasientene får presentert bare et element ad gangen, det som gjelder dem selv. At noen ikke forstår eller vegrer seg, forekommer, overraskende nok, nesten ikke!

Det var godt med spørsmål fra salen. Dette viser at temaet er interessant nok!

Det er vårt inntrykk at Sarpsborg kommune er på et rett spor, og at så vel kommunen som pasientene er tjent med den nye teknologien.

Det er et spørsmål som henger igjen. Fjerner vi oss fra pasientene i og med at de personlige kontaktene blir sjeldnere og mindre? Blir det tid til den viktige sosiale kaffekoppen på kjøkkenet?

Vi ser en risiko for at mange ensomme kan oppleve at ensomheten øker! Vi forstår at dette er en problemstilling som ikke er ukjent for kommunen.

Takk til goodwill-ambassadørene Mona Elise og Sissel for en flott og engasjerende presentasjon og takk til alle som kom til vårt møte!

En spesiell takk til våre superseniorer – en herre på 97, en dame på 96 og en herre på 95 som alle kommer til våre møter «for egen maskin».

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter