Vaksinering 85+ – holder ikke med SMS og brev!

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Corona vaksineringen er nå i gang i alle landets kommuner. En av de mange utfordringer kommunene står overfor, er å komme frem med innkalling til vaksinering til alle med informasjon som alle forstår og alle kan forholde seg til!

Vi ser av NRK Trøndelag den 19. februar at Bente Lund Jacobsen, eldreombud i Norge, blir ringt ned av folk som har meldinger om eldre over 85 år som ikke har mottatt innkalling, Det kan også være at de ikke har greidd å forstå meldingen, eller ikke har greidd å åpne linken til SMS-meldinger fordi de ikke har smarttelefon.

Det viser seg også at ikke alle er like flinke til å åpne boksen for «innkomne meldinger». Så er det også en utfordring at ikke alle møter til avtalt tid!

Nasjonalforeningen for folkehelsen, pasientorganisasjon for de demente har stort sett gjort de samme erfaringene som Eldreombudet!

Eldreombudet peker på at Folkehelseinstituttet burde ha lagt opp en plan for hvordan kommunene skal agere. Uten en slik nasjonal standard mener hun det er alt for meget opp til hver kommune.

Den gruppen det her dreier seg om er våre aller eldste, gruppen 85+. De er prioritert fremst i vaksinekøen. Det er avgjørende å få med de aller fleste. I alle fall bør minst 90% bli vaksinert.

Pårørende spiller en aktiv rolle ved å bistå sine med å ta imot informasjoner og hjelpe dem frem til vaksinasjonsstedet til rett tid. Dette er vel og bra, men det finnes så alt for mange i gruppen 85+ som ikke har pårørende.

Det som synes helt klart er at det ikke holder med SMS!

Ta telefon og ring!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter