Uvaksinerte – ikke smittebomber likevel?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

I et innlegg i SENIORAVISA den 22. november skrev vi et innlegg under tittelen: «Coronavaksinering – frivillig eller tvang?» Vi gjengir nedenfor en kommentar har fått fra en av våre lesere:


«Sendt: mandag 29. november 2021 11.45
Til: Østfold
Emne: Koronavaksinering

https://www.tv2.no/a/14321028/

Frivillighet eller tvang!

Innlegget som var skrevet av Finn Å Johnsbråten var svært provoserende.

Uvaksinerte er IKKE levende smittebomber mer enn fullvaksinerte.

Det påvises igjen og igjen at smittebærere finnes hos begge grupper. Viser til lenke.

FY for en hets mot de uvaksinerte. 

Disse innleggene burde vært slettet umiddelbart.»

Vi takker for kommentaren. Det gir oss anledning til å klargjøre våre intensjoner.

Dette dreier seg i hovedsak om gruppen helsearbeidere som har pasientkontakt. Det har fått alt for liten oppmerksomhet at en betydelig andel av helsearbeiderne fortsatt ikke er vaksinerte. Hvis innlegget vårt blir oppfattet som provoserende, så har vi oppnådd det vår hensikt – å få oppmerksomhet om saken.

Vi er kjent med at vaksinerte også kan være smittebærere på linje med uvaksinerte. Når vi likevel har brukt ordet «smittebomber» om uvaksinerte helsearbeidere, så er det ut fra hensynet som er nevnt i avsnittet ovenfor, og ut fra en «føre var» – holdning og hensynet til våre mest sårbare. Mange vil huske den smittede helsearbeideren som hadde deltidsstillinger på flere sykehjem, og tok med seg smitte til hvert av sine arbeidssteder.

Vi er nå på full fart inn i en ny Coronabølge og smittetall høyere enn noen sinne! I denne forbindelse synes det å være enighet om at vi ikke blir kvitt Coronaen før hele befolkningen er vaksinert. Vaksinering er det viktigste.

Myndighetene kjører videre med frivillighet, vennlige anmodninger og anbefalinger, samtidig som de vegrer seg for å bruke påbud og andre sanksjoner. På denne måten tror vi de ikke kommer helt i mål. Det er for mange vaksinevegrere.

Vi tar høyde for at noen av vaksinevegrerne kan ha vel berettigede grunner for ikke å la seg vaksinere.  Det er vel for meget å håpe på at de øvrige vaksinevegrerne legger egne prioriteringer til side og er lojale overfor myndigheter og folk flest, ved å la seg vaksinere!

Vi håper myndighetene iverksetter tiltak som er effektive nok til at vi igjen kan få overtaket på Coronaen. Dette kommer til å bli krevende. Vaksineringstempoet må opp!

Når det gjelder vårt innlegg i SENIORAVISA, den 22. november, «Coronavaksinering – frivillighet eller tvang?» så vil vi ikke ta den ut og håper at riktig mange vil lese den om igjen!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter