Uvaksinert helsepersonell – ren uforstand?

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Når vi en gang kommer ut av Coronaens grep vil vi se at det først og fremst er vaksineringen som har reddet oss!  Med nær 4,2 millioner som er vaksinerte må vi nå nærme oss et nivå hvor vi kan begynne å snakke om flokkimmunitet. Med den effekten vi vet vaksineringen har, skulle man tro at alle ville la seg vaksinere med glede. Men slik er det dessverre ikke.

Det kan være forskjellige grunner til at folk vegrer seg. Vaksinevegring kan skyldes uforstand, likegyldighet eller mangel på lojalitet overfor medmennesker og myndigheter.

Vi har stort sett vært enige med myndighetene i deres prioriteringer, men på et område har de feilet. De første som skulle vært vaksinerte er alt helse- og omsorgspersonell, spesielt de som går fra hus til hus. Overfor disse yrkesgruppene skulle det ikke vært anbefalinger som var gjeldende, men påbud. Her har myndighetene vegret seg og feilet. Påbud er stort sett uønsket, men noen ganger er det rett og slett nødvendig. Vi vet ikke riktig om vi kan kalle manglende påbud for unnfallenhet eller uforstand?

I NRK nyheter ser vi en historie om en frisk oppegående 98-åring som ble smittet av Corona. Han ble først lagt inn på Ringerike Sykehus. Etter en tid ble han overført til Modum Sykehjem, Han ble sykere og her døde han. Dødsårsaken var Corona. Sortien ble trist. Med de besøksbegrensninger som forelå, var han meget alene sine siste dager!!

De pårørende fikk etter hvert bekreftet at 98-åringen var blitt smittet av en av en uvaksinert pleier fra kommunens hjemmetjeneste! De kan ikke forstå at kommunen kan sende uvaksinerte hjem til de mest sårbare.

Kommunen forsvarer seg med at de har fulgt de Corona-rutinene som gjaldt på den tid!

Vi husker et tilsvarende tilfelle fra Eidsvold hvor en sykepleier som hadde deltidsjobb på flere sykehjem, gikk fra sykehjem til sykehjem og spredde smitte hver eneste dag med ubehagelige konsekvenser.

Det er registrert lignende tilfelle fra flere andre steder i landet.

Fortsatt er 10% av helsearbeiderne i primærhelsetjenesten ikke fullvaksinert. For pleiemedarbeiderne er det 13 %. Vi håper vi kan regne med fullt trykk på vaksineringen av de gjenstående. Skulle det være nødvendig, forventer vi at de sentrale myndigheter «biter i det sure eplet» og innfører vaksineringspåbud.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter