Ukens gjest i stolen

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Tanker etter valget. Vi klipper noen avsnitt i et intervju den nye nettavisen, Fredrikstad Tidende, har hatt med vår sekretær Finn Åsmund Johnsbråten

FEATURE: – Broilerne er null interessert i hvordan de pleietrengende eldre har det i Norge. For hvor ble det av eldrepolitikken i årets valgkamp? spør Finn Åsmund Johnsbråten i Senior Norge Østfold.

«Vi er én million pensjonister, men er nesten ikke representert i styrende organer».

35-ÅRINGENE ER IKKE INTERESSERTE I ELDREPOLTIKK:

Finn Åsmund Johnsbråten mener det ligger til menneskets natur at karriere-opptatte 35-åringer som vil oppover og framover i politikken, ikke har flere sykehjemsplasser for de pleietrengende som sin fremste sak.

Knapt folk over 70 år

Det som sjokkerer meg mest i dette landet er at vi er henimot én million pensjonister, men så å si ikke representert i de styrende organer. På Stortinget finnes det knapt folk over 70 år. Ute i kommune-Norge er bildet det samme; de ledende politikerne der er i all hovedsak 30-40-åringer. Og for å si som sant er, så er det ikke naturgitt at en karriere-ivrig politiker som er 35 år er særlig opptatt av sykehjemsplasser og sånt. Det vil si; de er opptatt med å legge til rette for at samfunnet skal bruke mindre tid og penger på eldre som trenger hjelp.

De tror at pleietrengende mennesker langt oppe i 90-åra skal klare å logge seg på teams sånn at legen og sykepleierne kan snakke med pasienten via en skjerm. Men da tar de trolig feil. De fleste som er pleieavhengige vil neppe kunne håndtere dette utstyret, hevder Johnsbråten. Han viser til at nær halvparten av medlemmene i den landsdekkende foreningen, ikke er på nett.

Valgkamp uten eldrepolitikk

– Hva synes du om stortingsvalget vi nettopp har lagt bak oss? Er dere fornøyde med resultatet?

– Vi kan ikke si om det blir bedre eller verre for de eldre som trenger tjenester fra det offentlige etter dette valget. De eldres kår oppfatter vi som en vond negl politikerne helst vil slippe å snakke om. Trolig fordi vår sak neppe er noen stemmesanker. Valgkampen som passerte nå var jo nesten blottet for eldrepolitikk, sier Johnsbråten.

– Hva må skje i årene som kommer? «Alle» snakker jo om de manglende sykehjemsplassene?

– Hjemmetjenestene må bygges ut siden myndighetene ikke vil klare å bygge nye sykehjem fort nok. Da er det to spørsmål som reiser seg: Det ene er om man greier å tilby tjenester av samme kvalitet hjemme som man vil kunne forvente på sykehjemmene. Det andre er om myndighetene greier å opprettholde tilstrekkelig pleiekapasitet. Det er allerede i dag betydelig mangel på sykepleiere. Noen få år frem i tiden ser det ut til at vi vil komme til å mangle 30.000 sykepleiere.

Hadde fortjent større plass i valgkampen

Om rådmennene og politikerne som konsekvent snakker om å «tenke smart», sier han:

– Innføring av velferdsteknologi vil kunne gi kapasitetsøkning, men neppe tilstrekkelig i forhold til behovet. Dessuten vil teknologien fjerne oss fra pasientene. Det vil øke problemet med ensomhet. Det er flere varme hender vi trenger, formaner 83-åringen og legger til:

– Denne saken hadde fortjent en mye større plass i valgkampen. Media kunne også vært langt mer på hugget. For det ser ikke ut til at politikere vil ta til seg at vi kan stå overfor en fullstendig kollaps innenfor helse- og omsorgs-sektoren.

Dette bør journalistene interessere seg for, poengterer Finn Åsmund Johnsbråten.

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter