Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Gode venner av Senior Norge 
2021 er snart historie. Nok et vanskelig år for mange av oss.
Nok en julefeiring som blir styrt av et hissig virus og av føringer fra både kommunale og statlige myndigheter – føringer som griper direkte inn i privatlivet vårt. Dette er uvant, men nødvendig i vår kollektive innsats for å spare liv.
Noen av oss er allerede vaksinert tre ganger, noen tåler ikke vaksine og trenger ekstra beskyttelse.
Men det er syv ganger så stor risiko for å bli innlagt på sykehus pr. i dag hvis du er uvaksinert. Det bør gi en tydelig tilbakemelding til de som tror at vaksine er farligere enn selve sykdommen, eller til de som av andre grunner velger å ikke la seg vaksinere.

I november passerte vi en milepæl: Vi er over 1 million norske alderspensjonister! Og vi øker med nye 25.000 hvert år! Noe å reflektere over for de som ønsker å senke den generelle
pensjonsalder i Norge. 1 million pensjonister er ikke et problem, men en betydelig kompetansereserve, om både offentlige og private arbeidsgivere hadde lagt bedre til rette for et
aldersvennlig arbeidsliv. Hadde friske pensjonister arbeidet ett år lenger enn i dag, ville den ekstra arbeidsinnsatsen ikke bare sikret mer kompetanse, men også tilført samfunnet 40 milliarder
ekstra kroner hvert eneste år. Dette er noe å ta med seg, når både sysselsettingsutvalgets og pensjonsutvalgets innstillinger snart skal opp til politisk behandling.

Men uansett pandemi og politikk håper jeg at dere alle vil få en God Jul – og at vi sammen kan dele det gamle ønsket om et Godt og fredfullt Nytt År.

Hilsen Petter Schou
Leder av Sentralstyret i Senior Norge

Vi som sørger for at dette ukebrevet kommer ut jevnlig, vil også benytte anledningen til å  ønske alle våre lesere en GOD JUL og et GODT NYTT ÅR!

Lise Fjeldstad gir sterk støtte til de som ikke er digitale

 

Lise Fjeldstad ga uforbeholden støtte til Senior Norges forslag om å opprette digitale hjemmehjelpere da hun sist uke ble intervjuet i Dagsrevyen. Dette er vi glade for, og da vi snakket med henne sa hun at hun står hundre prosent for det hun sa på Dagsrevyen. Lise Fjeldstad ble valgt til Senior Norges hederssenior i 2018.
I september 2019 skrev Senior Norge brev til relevante statsråder med kopi til Stortinget og ba om at man skulle utrede en ordning med støtte for hjemmeboende eldre som ikke er digitale. Vi kalte ordningen «digital hjemmehjelp» og mente at hver kommune bør ha minst én ansatt i hjemmetjenesten som kan hjelpe eldre som faller utenfor det digitale samfunnet. Vi fikk den gang til svar at det er masse kurs som eldre kan gå på slik at problemene løser seg på den måten. Vi har ikke gitt opp tanken på at eldre skal ha digital støtte når de trenger det. Uansett hvor mange kurs man tilbyr vil det alltid være en mer eller mindre stor gruppe som ikke greier å tilgodegjøre seg tilbudene. Det er også mange eldre som mister evnen til å håndtere digitale plattformer. Forhåpentligvis vil den ikke-digitale gruppen bli mindre etter hvert, men det vil alltid være behov for digital støtte for enkelte av oss. Senior Norge ser at digitaliseringen er kommet for å bli, men omleggingen må skje på en omsorgsfull måte. Samfunnet sparer milliarder på digitalisering. Det burde derfor ikke være for mye forlangt at man tar hensyn til dem som ikke mestrer kunsten.
Senest denne uken har vi igjen tatt opp spørsmålet i møte med departementene om statsbudsjettet for 2023. Vi ber om hjelp til de som faller utenfor det digitale samfunnet.  Pr. i dag anslås tallet på ikke digitale til å være ca. 600 000 mennesker. De aller fleste er eldre.

Etterlysning

Senior Norge Asker og Bærum etterlyser sitteplasser i butikker og kontorer slik at eldre kan sette seg ned og ta av eller på brodder når det er isete ute. Det er et kjent problem at man ikke kan gå inn i butikker og kafeer med brodder under støvlene. Da er det ofte problematisk dersom man ikke finner et sted å sitte. Senior Norge Asker og Bærum har hatt en kampanje blant butikkeiere og andre som har besøk av eldre. Skaff en krakk slik at man kan sette seg ned og fjerne broddene!
Dette er en god idé til oppfølging også andre steder i Norge.

Norges musikkhøgskole trenger kontakt med personer som er over 67 år.

De skriver:
Norges musikkhøgskole er i gang med et nytt forskningsprosjekt der vi trenger deltakere som er over 67 år gamle. Kort fortalt går prosjektet ut på at personene blir med i en lukket facebook-gruppe der de deler musikk med hverandre over en periode på 10 uker (f. eks lenker til youtube/spotify). Vi skal ha noen digitale møter underveis, og deltakerne må svare på spørreskjemaer før og etter programperioden. Vi vil både se på brukervennligheten ved et slikt prosjekt, samt undersøke hva et slikt program kan bety for deltakernes opplevelse av ensomhet, felleskap og egen livskvalitet. Deltakerne vil få hjelp til alt det tekniske om de har behov for det. Så fremt vi får med tilstrekkelig antall deltakere, starter vi opp etter nyttår.


SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter