Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –


Gammel, alene og glemt i egen bolig
Stadig kommer det nye rapporter om misære for enkelte eldre som bor i egen bolig. Senest fikk vi illustrert hvordan det kan utvikle seg til den rene katastrofen. Kommunen følte ikke at de hadde noe ansvar for 64-åringen som ble funnet død i sin bolig som bar preg av hvor ille det hadde vært for ham den seneste tiden før han døde. Kommunen fortalte på TV at de kun hadde leid ut en bolig til mannen og hadde ellers ikke noe med ham å gjøre.
I helse- og omsorgstjenesteloven slås det ettertrykkelig fast at kommunen skal sørge for at personer som oppholder seg i kommunen, tilbys nødvendige helse- og omsorgstjenester. Det gjelder både somatiske lidelser og psykiske lidelser. Vi kan derfor ikke akseptere at aleneboende eldre lider nød og dør på grunn av vedvarende forsømmelser fra den kommunale eldreomsorgen.
Senior Norge er klar over at de fleste eldre ønsker å bo så lenge som mulig i sin egen bolig. Det må imidlertid ikke medføre at de blir glemt.

 

Oslo kommune har ikke en ordning for utkjøring av mat til eldre som bor i egen bolig.

En pårørende har tatt kontakt med Senior Norge for å fortelle hvor store forskjeller det er mellom ulike kommuner når det gjelder eldreomsorg. Hun har en forelder som bor i egen bolig i Oslo. Samtidig har hun en annen slektning som bor i Bærum. I Oslo blir eldre henvist til å kjøpe mat fra butikken. Fjordland ferdigmat blir anbefalt. Så kan man eventuelt også få hjelp med å varme den i microovn. Man betaler vanlig pris for mat og eventuell levering. Ifølge vår talskvinne er maten ikke spesielt tiltalende verken til utseende eller smak.
Bærum kommune har inngått en avtale med Bærum storkjøkken som leverer velsmakende og pent anrettet mat til eldre aleneboende som trenger hjelp. Det koster 70 kroner og inkluderer da også dessert.
Vår innringer kan ikke forstå hvorfor det ikke er mulig for Oslo kommune å ha en ordning som ligner på den som finnes i Bærum.
Senior Norge har fått mange meldinger om problemer med mat til aleneboende eldre. Det er store variasjoner i de ulike kommunene. Samtidig er et kjent problem at eldre ofte blir underernært. Underernæring fører til generell svekkelse av helsen. En forutsetning for at man skal kunne bo lenge hjemme er at man får næringsrik og god mat som blir servert på en hyggelig måte. Dett er en sak som eldrerådene bør undersøke og komme med råd og anbefalinger til de enkelte kommunene.

 

Seniorhåndboken er nå tilgjengelig for alle

Seniorhåndboken har tidligere vært forbeholdt Senior Norges medlemmer som på forespørsel har fått utdelt passord til den. Dette har vist seg å være lite heldig. Boken er nå tilgjengelig for alle og man finner den på: seniornorge.org Klikk på «medlem» så finner du den.

 

Betaling av kontingent

Senior Norge sender ut faktura på kontingent digitalt til de som har oppgitt e-postadresse. Det er viktig at dere åpner vedlegget til eposten. Det er der fakturaen finnes.
Så en stille bønn – betal gjerne kontingenten innenfor den fristen som er satt. Da slipper vi utgifter for purring.
Senior Norge er helt avhengige av medlemmenes støtte dersom vi skal kunne gjøre en god jobb til alles beste.

 

Vil du bidra med å redusere belastningene ved ensomhet

Senior Norge har fått finansiert og iverksatt et tidsbegrenset prosjekt («koronatelefonen») med formål å redusere belastningene ved ensomhet blant sine medlemmer og andre som følge av pandemien.
Prosjektet startet i mars/april 2021 og vil bli avsluttet innen 30. juni 2022. Senior Norge ringer opp så mange av sine medlemmer og andre som mulig med spørsmål om hvordan den enkelte har møtt pandemien og hva slags belastninger som har fulgt av denne i en vanskelig tid. Personlige samtale blir derfor viktig i dette arbeidet.
Prosjektet er finansiert gjennom tildeling til Senior Norge fra Stiftelsen DAM. Tiltaket er et ideelt arbeid, og Senior Norge kan honorere sine teleoperatører med kr 150,- pr time. Foruten å glede den enkelte som ringes opp med å bli sett/hørt, loggføres og bearbeides samtalene av Senior Norge. Personvern er viktig, og intet av det som fremkommer i samtaler og som blir logget vil bli sporet tilbake til kilde. Svarene og konklusjonene skal inngå i en sluttrapport som utarbeides av Senior Norge og som oversendes til Stiftelsen DAM ved prosjektets avslutning. Målet er at konklusjonene kan benyttes i offentlige og private tiltak som kan redusere ensomhetsfølelse, utenforskap og hjelpeløshet blant eldre.
Telefonarbeidet utføres enten fra hjemmekontor eller fra Senior Norges lokaler i Tollbugt 10, Oslo. Det vil ved oppstart bli gitt nødvendig orientering og opplæring. Det er derfor en fordel at man bor i Oslo eller Viken, da det blir en del møter og oppfølgingstiltak med fysisk fremmøte i Oslo.
Kan du tenke deg å bidra med innsats i vårt teleteam?
Henvendelser kan rettes til Senior Norge v/Mona Rese (mobil 922 33 730) eller Knut Chr. Høvik (mobil 911 66 558).

 

SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter