Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Demente fikk kuttet tilbudet med 86 prosent tidlig i pandemien
Dette slår forskere ved Universitetet i Bergen fast. Det gikk også hardt ut over pårørende som ble nødt til å ta en mye større del av ansvaret for sine kjære. I en nylig publisert forskningsartikkel i BMC Health Services Research fremgår det at pandemien traff eldre demente og deres pårørende brutalt. Dagsentrene ble stengt. De er viktige tilbud for aleneboende personer med demens og avlastning for pårørende som er samboende. Varme måltider, godt selskap og felles aktiviteter bidrar til vedlikehold av fysisk, mental og sosial helse. Dette gjelder også kontaktene med hjemmesykepleien eller hjemmehjelpen.
Aleneboende ble spesielt hardt rammet. I gjennomsnitt mistet personer med demens 20,5 timer offentlig omsorg pr. måned, viser studien som ligger til grunn for artikkelen. Det medførte 100 prosent økning av de pårørendes omsorg. Så mange som 22 prosent av pasientene avlyste selv hjemmesykepleien. Det tyder på at de var redde for å bli smittet og foretok en vanskelig risikovurdering.
I dag bor det ca. 101.000 personer med demens i Norge. Av disse bor ca. 70.000 hjemme og derav ca. 30.000 som bor alene.
Både sentrale og lokale myndigheter må lære av denne pandemien, slik at man finner frem til, og planlegger ordninger, slik at demente og deres pårørende ikke blir like hardt rammet av fremtidige kriser.

Vellykket seminar for medlemmer av eldreråd i Oslo og Viken fylke

Senior Norge samlet 26. oktober sine representanter i eldrerådene i Oslo og Viken fylke til seminar. Målet for seminaret var å informere våre medlemmer i eldrerådene om de muligheter som eldrerådene har for å få utviklet eldrepolitikken i den enkelte kommune. Eldreombudet, Bente Lund Jacobsen, var invitert og holdt et engasjert foredrag om sin rolle, og hvordan eldrerådene kan spille inn problemstillinger til ombudet. Det ble videre gjennomgått spilleregler for rådene som er gitt i lov, forskrift og i sentral veileder for eldrerådene. Representanter for to eldreråd – Moss ved Sverre Eliassen, og Lillestrøm ved Håvard Jernskau, presenterte hvordan eldrerådene fungerer i deres kommuner. Deltakerne var aktive, og diskusjonen var livlig.

Seminaret er kommet i stand etter at en engere arbeidsgruppe under ledelse av Anne-Lisa Clausen har planlagt og stått for den praktiske gjennomføringen. Fra Senior Norges sentralstyre deltok Siri Møllerud, og hun oppsummerte erfaringene fra diskusjonen. Senior Norges daglige leder, Jon Rogstad,  har deltatt i arbeidsgruppen og var også aktiv i seminaret med et innlegg om Senior Norge og arbeidet i eldrerådene. Seminaret ble ledet av Svein Sørlie.

Seniorer sliter fremdeles med å komme seg inn i arbeidsmarkedet
Fra vår samarbeidsorganisasjon Senter for seniorpolitikk har vi mottatt de seneste resultatene fra Seniorbarometeret som er SSPs verktøy for å måle utviklingen av seniorpolitikken i arbeidslivet. Fremdeles er det slik at ledere nøler med å innkalle søkere som er 59 år eller eldre til intervju. Det er litt forskjell på privat og offentlig sektor. Tallene er henholdsvis 58 og 63 år,  samtidig som myndigheter og NHO forlanger at vi skal stå lenger i arbeid. Det er stor forskjell på små og store virksomheter, og kvinnelige ledere er mer positive til seniorer enn mannlige. Eldre ledere er også mer positive.
«Senior arbeidssøkere har best sjanse når de søker jobb hos eldre kvinnelige ledere i offentlig sektor», sier direktør ved Senter for seniorpolitikk Kari Østerud som kommentar til tallenes tale.
De som er interessert i tall og fakta om seniorer i arbeidslivet kan gå inn på lenken ved å klikke her.
SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter