Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Toralv Maurstad – Årets Hederssenior 2021

På FNs eldredag den 1. oktober ble Toralf Maurstad hyllet av Senior Norge som Årets Hederssenior 2021. Knut Christian Høvik overrakte prisen med følgende ord:

«Seniorene er en viktig ressurs som samfunnet har behov for, det være seg i kulturlivet, yrkeslivet, politikken eller frivillig sektor. I år er det 17. gang Senior Norge deler ut sin hederspris til en høyt aktet senior. Prisen utdeles hver 1. oktober på FNs Internasjonale Eldredag – en dag som også markeres rundt omkring i verden

Vi i Senior Norges er veldig stolte av å kunne utnevne nettopp deg Toralv til Årets Hederssenior for 2021. Du har gjort en enorm innstas i samfunnet og bidratt til å gi både eldre og yngre gode opplevelser innen kultur- og teatersektoren. Dette ditt virke har også bidratt til å bygge verdifulle bro mellom generasjoner.

Gjennom ditt lange virke i norsk kultur- og teaterliv er du et klart symbol og eksempel på at den som vil og er i stand til å stå i arbeid, vil kunne lykkes tross en relativt høy alder. Du har også vist en enestående vilje og evne til å sette aldersgrenser til side, og at alder ikke er en begrensning når det gjelder å kunne fremme samfunnsnyttige og kulturelle verdier. Gjennom dine ulike roller og tolkning av Norges kulturelle forfedre har du både på og utenfor scenen i en mannsalder gledet og inspirert så vel unge som eldre på en fantastisk måte, og det er det vi i Senior Norge i dag ønsker å markere ved å utrope deg til Årets Hederssenior 2021. Mange kjente personer har mottatt prisen opp gjennom årene, men i dag – Toralv – er det deg vi ønsker å hylle og takke for den glede du har formidlet både på og utenfor scenen.
Gratulerer!»

Vi slutter oss til gratulasjonene!

PARADOKSET 

Av Agnete Tjærandsen

Vi hyller og priser landets kokker, som bringer heder og ære til oss – mens våre gamle sulter – Vi mesker oss med fjernsynets hjemlige og utenlandske kokker, som lager pinsettmat – mens våre gamle sulter – Vi spiser oss mette hjemme selv – mens våre gamle sulter.

SÅNN KAN VI IKKE HA DET!

De opplysninger som kom frem i TV-Debatten 28.september er så rystende, at vi – du og jeg – MÅ gjøre noe. Vi kan ikke overlate det til «Myndighetene», for de har i årevis unnlatt å gjøre noe. Når det i 2016 var 36 % underernærte gamle og det i 2020 hadde økt til 44.4 % – uten at noen myndigheter har tatt tak i det – så må vi finne andre måter å ta tak i problemet.

Det er 356 kommuner i landet og det samme antall Eldreråd. Det ville være naturlig at disse reiste seg i protest i denne saken. Det kan vi nok ikke forvente, for de fleste eldreråd er blitt sandpåstrøings-råd, som «behandler» de sakene kommuneledelsen sender til dem. De glemmer at de også har mulighet til å ta opp saker. Men selv om de gjorde det i dette tilfellet, tror jeg ikke det ville ha ført frem, for et «Råd» har bare mulighet for å gi – akkurat – råd! Kommunestyrene trenger ikke følge rådet!

Det vi trenger er en ny Per Hovda – han som stod i spissen for Eldreopprøret i 1990 – da sykehjems situasjonen i Oslo var prekær. Han tordnet mot politikerne og fikk lynet til å slå ned, slik at han fikk gjennomslag for den såkalte «Eldremilliarden». Penger, som skulle gå til utbygging av sykehjem, men som nok sildret ned i andre kommunale sluk. 30 år senere er sykehjemssituasjonen om mulig enda verre.

Vi trenger et Eldreopprør mot «Sultedøden» – vi trenger et Eldreopprør mot «Ættestupet anno 2021».

Vår kommentar: Agnete er tidligere leder av Sentralstyret i Senior Norge og fremdeles aktiv i Nordland. Hun har også startet en Facebook-gruppe «Eldreopprøret».

Senior Norge har flere ganger tatt opp spørsmålet om kvalitet i eldreomsorgen, herunder trygghet for næringsrik og god mat, frihet fra vold og tilgang på sykehjemsplass når man trenger det. Dette vil vi fortsette med også etter at massemediene har mistet interessen for sakene. Vår konklusjon er i de fleste tilfeller at problemene oppstår i forbindelse med manglende bemanning i eldreomsorgen. Så trenger vi kjøkken på sykehjemmene og gode kokker!
Ellers er vi veldig klar over at det er store forskjeller mellom ulike kommuner og også ulike eldreråd.

Vi oppfordrer alle våre medlemmer som er valgt inn i eldreråd om å følge nøye med for å påvirke kommunene slik at de oppfyller ikke bare gjeldende lover og forskrifter, men også sørger for et aktivt og verdig liv for de eldre. Den samme oppfordringen går til våre lokallag.

Surr med postnummer 

I det forrige ukebrevet ble postnummeret oppgitt til å være 0152. Det ble senere rettet til 0158 på grunn av at en postadresse for Den gamle krigsskole opererte med det nummeret. Nå er det endelig slått fast at postnummeret til Senior Norge er 0152. Vi har altså adresse:

Senior Norge
Tollbugata 10
0152 Oslo

Vi beklager hvis vårt surr har medført problemer!

SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter