Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

 

Senior Norge får ny daglig leder
Med virkning fra 1.oktober 2021 tiltrer Jon Rogstad stillingen som daglig leder i Senior Norge. Stillingen er beregnet til 60% av full stilling. Knut Christian Høvik vil fra samme tidspunkt dekke spesielle oppgaver. Begge blir lønnet på pensjonistvilkår. Økonomisk nedgradering av stillingen som generalsekretær er en del av de mange tiltak Styret i Senior Norge har foreslått for å omstille, effektivisere virksomheten rettet mot medlemmer og lokale foreninger, og samtidig kunne styrke foreningens økonomi. Fra 1. oktober er mer eller mindre alle tiltakene som ble vedtatt av det ekstraordinære Landsmøtet den 25. august 2021 iverksatt!

Hvem er så Jon Rogstad.
Gjennom en lang karriere (36 år) i Forsvaret har han gjennomgående arbeidet innen feltene ledelse, læring og organisasjonsutvikling. Tidvis har han også arbeidet i grensesnittet til politisk ledelse innen feltene krise og katastrofeberedskap. Av stillinger han har hatt nevnes at han var Sjef for Garnisonen i Porsanger (2 år) og sjef for Krigsskolen (2 ½ år). Han valgte å tre ut av Forsvaret som oberst i en alder av 56 år.
Etter dette ble han tilsatt som generalsekretær i Norske Reserveoffiserers Forbund fra 2001. Dette var en stilling han hadde i 10 år. Etter dette har han arbeidet som freelance med frivillig arbeid for forskjellige tiltak innen forsvarssaken og støttet mange av de forsvarsrelaterte organisasjonene med frivillig arbeidsinnsats. I 2020 fikk han Forsvarsmedaljen med laurbærgren for slikt arbeid.
Han er nå upolitisk medlem av Eldrerådet i Bærum og sitter i styret i Senior Norge avd. Asker og Bærum.
Rogstads engasjement for helse og omsorg er styrt av bekymringer for velferdssamfunnets raskt økende kostnader, ventende eldrebølge og politikeres økende tilslutning til markedsøkonomiens måte å prioritere. Her blir det stadig vanskeligere og trangere å beholde tilfredsstillende tilbud til pleie- og omsorgstrengende – de svakeste i samfunnet.
Han mener det absolutt er et behov for ekstra innsats for å sikre en verdig og sikker alderdom – uten å måtte betale urimelig mye for den.  Vi kan ikke alene stole på våre nærmeste pårørende når kropp og hjerne svikter, mener han. Derfor må vi organisere oss for å stå imot en negativ trend i helse- og omsorgsarbeidet som vi dessverre allerede kan se konturene av.
Rogstad undres over den manglende interessen vi har for å ta hånd om livets siste fase. Blant annet kan ikke teknologi løse de mange oppgavene rundt dagens hjelpeløse. Hjemme-hospitalisering kan ikke erstatte sengekapasitet ved våre sykehus eller institusjoner, mener han. Å kunne bo lengre hjemme, fordrer blant annet kvalifiserte og tilstrekkelig antall hjemmehjelpere. Sviktende kapasitet, uklare ansvarsforhold, floskelpregede forslag til løsninger på framtidige utfordringer innen geriatrien med manglende helhetlige løsninger, gjør at han gjerne tar utfordringene i Senior Norge i en alder av 76 år.
Alderdom rammer oss alle, så la oss stå sammen.  La oss bidra til at alder og helsesvikt møtes med et individuelt tilpasset helsetilbud og menneskeverdig omsorg. La oss så leve hele livet, hevder han!

Han avslutter med:

Støtt oss – vær med og bli medlem i Senior Norge!

 Vi er glade for at Jon Rogstad nå går inn som Senior Norges daglige leder og ønsker ham varmt velkommen!  Det er ekstra hyggelig at Jon som tidligere sjef for Krigsskolen nå tar med seg Senior Norges sekretariat til Den Gamle Krigsskole.

Ferdig med koronaen – eller?

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.
Det betyr ikke at vi kan glemme alle tiltak som vi har vent oss til under koronapandemien. Det er nå ekstra viktig at de som ennå ikke er vaksinert tar imot vaksinen. Det er også viktig at vi fremdeles vasker hendene og hoster i et papirlommetørkle eller i armkroken. «Økt beredskap» innebærer at myndighetene når som helst kan reversere den frihet vi har fått dersom smittesituasjonen tilsier strengere tiltak. Får vi luftveisproblemer må vi også teste oss og holde oss hjemme inntil symptomene forsvinner. Den som får konstatert koronasmitte, må fremdeles i karantene. Vi må også følge med på kommunenes regler som kan være mer restriktive enn nasjonale regler. De som ennå ikke er vaksinert, må ta hensyn til andre mennesker og være spesielt forsiktige.
Vi får virkelig håpe at den verste smitten er over og at vi kan begynne å ha et sosialt liv igjen.

Adressen til Senior Norges sekretariat

 

Etter at sekretariatet er flyttet til Den Gamle Krigsskolen denne uken er adresse

Tollbugata 10
       0158 Oslo
Telefonnummeret er som før: 22 12 18 90
Epostadressen: post@seniornorge.org

SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter