Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Regjeringen med gratis influensavaksine til personer i risikogruppene

I år er det ekstra viktig at alle i risikogruppene tar vaksine mot influensa. Regjeringen har derfor bestemt at alle i risikogruppene skal få gratis vaksine. Før 2020 måtte risikogruppene betale fra 175 til 575 kroner for influensavaksinering, avhengig av hvor mye vaksinatøren tok for å sette vaksinen. I 2020 åpnet regjeringen for at risikogruppene kunne få influensavaksine hos fastlegen for 50 kroner, eller gratis for de som hadde frikort. I år er altså ordningen utvidet ved at kommunene vil sette influensavaksine gratis for risikogruppene. Man vil da bruke ledig kapasitet for koronavaksinering. Ordningen med at fastlegene kan vaksinere pasienter i risikogruppene for 50 kroner eller gratis for de som har frikort videreføres.

Personer i risikogruppene er:

  • Alle over 65 år
  • Beboere på sykehjem og omsorgsboliger
  • Barn og voksne med hjerte- og lungelidelser, diabetes, lever- eller nyresvikt, nevrologisk sykdom, pasienter med svekket immunforsvar (samt deres pårørende), og de med svært alvorlig fedme
  • Gravide i 2. og 3. trimester, samt gravide i 1. trimester som har kronisk sykdom, eller er helsepersonell

Høring – Bankenes tilbud av kontanttjenester

Senior Norge har flere ganger pekt på at bankene er pliktige til å sørge for at kundene kan ta ut og sette inn kontanter i samsvar med sine forventninger og behov. Bankene har nedskalert kontanttilbudet over mange år. Nå har Finansdepartementet gitt Finanstilsynet i oppdrag å utarbeide et høringsnotat med utkast til forskrift som klargjør at den enkelte bank må sørge for at kundene har mulighet til å sette inn og ta ut kontanter, enten i bankens egen regi, eller gjennom avtale med andre tilbydere av kontanttjenester. Høringsnotatet er nå sendt på høring med svarfrist 10. desember 2021.
Dette initiativet fra departementet er etterlengtet, og vi vil gi vårt høringssvar for å understreke bankenes plikter til å yte service til sine kunder som har behov for,  eller ønske om kontanter.

 

Senior Norge Rogaland arbeider videre med å sikre tilbudene for eldre – her med info til medlemmene

På siste kommunestyremøte gikk partiene som sitter i posisjon inn for nedleggelse av Åse dagsenter. Dette til tross for store protester fra brukerne ved en underskriftskampanje med nesten 700 deltagere. Senior Norge Rogaland/Sandnes hadde planer om demonstrasjoner i Langgaten, men pandemien tillot oss ikke dette. Vi tok kontakt med politikere i samtlige partier, samt administrasjonen, og hadde innlegg i aviser og på Facebook for å prøve å påvirke.

Eldreomsorgen synes ikke å være et stort tema lenger for de som sitter med makten.

Det er viktigere å tenke på populære aktiviteter for de yngre. Nedleggelsen av Åse dagsenter ble vedtatt, selv om kommunaldirektøren tidligere har fortalt at det blir behov for flere plasser innen kort tid grunnet eldrebølgen.
En stor takk til opposisjonen ved SV, Rødt, MDG, KrF, Venstre og Høyre som alle stemte for det alternative forslaget om å beholde Åse dagsenter. Det samme til brukerne som kjempet for seg og sine til siste stund.
Hilsen
Olaf Høie

 

Vi eldre må stå sammen for å fremme våre interesser

Dessverre strever Senior Norge med å opprettholde tallet på medlemmer. Dette er jo sørgelig når eldreomsorgen er under press fra mange hold. Organisasjonen Senior Norge består nå av entusiaster, engasjement og mye frivillig innsats for å stanse en meget betenkelig utvikling som svekker omsorgsarbeidet for våre skrøpelige gamle. Kampen om prioriteringer av statens pengebruk vil bli vesentlig hardere etter hvert som antallet eldre øker, samtidig som oljeinntektene blir redusert.
Hvordan kan det da føles som belastende – mindre viktig å støtte et arbeid for å begrense og stanse forfallet i eldreomsorgen? Årskontingenten er på kr 390 og tilsvarer en liten matkurv! Behovet for offentlige ytelser er økende, mens viljen i samfunnet er sviktende, og forfallet vil ramme oss alle – på en eller annen måte, i en eller annen grad.
Nå er det viktigere enn noensinne at vi står sammen for å få gode kår for våre eldre!

 


SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter