Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Nødrop fra Rogaland
Senior Norge mottar jevnlig innspill fra våre lokallag med bekymring for eldreomsorgen i enkelte deler av Norge. I forrige uke fikk vi en melding fra Rogaland som er dypt bekymret for bemanningen i sykehjemmene. Vi tar inn innlegget i sin helhet:

«Jeg er leder i Senior Norge, Rogaland.
Jeg mener at det må lages en pleienorm med utgangspunkt i de forskjellige pasientgruppene som finnes på et sykehjem.
Jeg har lest en del innlegg fra» Sykepleien» på Facebook og det er utrolig at vi fremdeles har personell som orker å ha disse jobbene. 
Pasientene er stadig dårligere når de kommer på sykehjem, men det blir ikke flere» hender.»
En sykepleier skriver at 3 ansatte på kveldsvakt har ansvar for 18 beboere. De fleste av dem er demente. De har det så travelt at de ikke får være «medmenneske» for beboerne. Selv får de knapt tid til toalett-besøk.
 De fleste beboerne på sykehjem i Norge i de større byene har bare en eksistens. Dette er en skam i et rikt land som vårt.
Jeg mener at det må komme en landsdekkende pleienorm med øremerkede penger fra Staten. Staten må også betale hele kostnadene ved bygging av sykehjem etter mal fra Husbanken.
Hva mener Senior Norge i denne saken?
Hva vil dere sentralt gjøre for å gi beboerne på sykehjem et verdig opphold, ikke bare plassering?
Mvh. Aud Klovning Knudsen.”

Vi i Senior Norge er mektig imponert over den innsatsen som personalet på våre sykehjem gjør og tilsvarende gjelder hjemmetjenesten. Vi har gjentatte ganger tatt opp bemanning i eldreomsorgen med Regjeringen og Stortinget. Vi vil også i fremtiden presse på for at forholdene skal bli så gode som mulig. Selv om eldreomsorgen ikke har vært et sentralt tema i valgdebatten, er de politiske partienes program rause med løfter om bedring av eldreomsorgen. Dette er løfter som Senior Norge vil holde varme også etter at valget er gjennomført. Senior Norge vil gå aktivt ut med krav om å få en pleienorm for sykehjemmene.
Vi er glade for at lokallaget i Rogaland er aktivt engasjert, og ønsker dem lykke til med fortsatt kamp for bedre kår både for personalet og for beboerne på sykehjemmene.

Flytting av Senior Norges sekretariat

Som tidligere er nevnt, flytter sekretariatet fra Bygdøy Allé 5 til Den Gamle Krigsskolen i Tollbugaten 10. Flyttingen vil finne sted den 20. og 21. september, og vi vil nok bruke hele uke 38 for å få alt på plass. Blant annet kan det ta litt tid før telefonsystemet og bredbånd er oppe og går, og vi ber om forståelse for at det kan bli enkelte kommunikasjonsproblemer denne uken.

Eldrerådsseminar 26. oktober

 

Det planlagte seminaret for våre medlemmer som sitter i eldreråd i Viken fylke og kommunene i fylket nærmer seg. Programmet er på det nærmeste klart, og invitasjon vil gå ut til alle som blir berørt. Vi venter full oppslutning! Seminaret vil gå av stabelen den 26. oktober i Citybox lokaler i Prinsens gate 6 i Oslo. Vi håper og tror at dette vil bli en både nyttig og hyggelig seanse.

Frivillighetens år 2022

Regjeringen har bestemt at 2022 skal være «Frivillighetens år». Det er en rekke organisasjoner som deltar i planleggingen, og det er store muligheter til å markere året også for de frivillige organisasjonene som ikke er involvert i planleggingen. Du kan lese mer om «Frivillighetens år» på https://frivillighetensar.no/ Ifølge Frivillighet Norge offentliggjorde kulturminister Abid Q. Raja denne uken at regjeringen vil bidra med 20 millioner kroner til markeringen.
Her vil det by seg muligheter til å delta og få støtte til ulike tiltak.

SENIOR NORGE Østfold hadde i 2020 i alt 77 988 besøk til SENIORAVISA, tilsvarende et gjennomsnitt på 6 500 pr. måned. Første to tertial i år har SENIORAVISA hatt i alt 57 657 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7 207 besøk pr. måned. Dette er 17,6% opp i forhold til resultatet for samme periode i 2020.
Resultatet så langt indikerer at 85 000 besøk for hele året er innen rekkevidde! 
Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter