Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –Styreleder Petter Schou orienterer

Kjære venner av Senior Norge 
Senior Norge skal være en viktig interesseorganisasjon for den godt voksne befolkning.
Vår målgruppe er definert som alle over 55 år, dvs. ca. 1,6 millioner norske menn og kvinner.
Vi er en voksende gruppe innbyggere, og vi må sørge for å ha makt og innflytelse i alle besluttende organer.
Og vi må fremstå som en organisasjon med klare standpunkt både lokalt og sentralt – og på en slik måte at mange flere enn i dag finner det formålstjenlig å bli medlem i Senior Norge!
Sentralstyret vil i løpet av høsten starte arbeidet med en forenklet strategiplan for å synliggjøre våre viktigste saker.
Jeg skal absolutt ikke forskuttere dette arbeidet, men bare her nevne tre områder som er viktige for meg:

· Arbeide mot enhver form for aldersdiskriminering

· Arbeide for et best mulig helse- og omsorgstilbud til norske seniorer

· Arbeide for gode levevilkår og en god økonomi for senior- og eldrebefolkningen i Norge

For å oppnå dette, er det Sentralstyrets plikt å sørge for at Senior Norge har en trygg og forutsigbar økonomisk ramme.
Sentralstyret er opptatt av at mest mulig av pengene som kommer inn fra medlemmer, bedrifter og staten skal gå tilbake til våre viktige satsingsområder.
For å oppnå dette, må vi ha et godt samarbeid med lokallagene våre da det er her den viktigste innsatsen kan og skal gjøres.
Og det er også lokalt vi best kan rekruttere nye, engasjerte medlemmer!

Ny generalsekretær 
For å sikre økonomien og en sikker fremtid for Senior Norge, har Sentralstyret måttet gjøre enkelte viktige grep:
Vår dyktige generalsekretær gjennom mange år, Knut Christian Høvik, går av 1. oktober, dvs. et halvt år tidligere enn avtalt.
Han har nedlagt et betydelig arbeid for Senior Norge og fortjener stor takk for innsatsen!
Imidlertid er vi glade for at han vil fortsette på «pensjonistvilkår» to dager i uken. Dette er til uvurderlig hjelp for oss når det gjelder kontakten mot næringslivet, for arbeidet med Seniorkraft-programmet, for «Koronaprosjektet» og for alle nødvendige søknader til myndigheter, bedrifter og stiftelser.

Vi er også glade for at Jon Rogstad, med lang ledererfaring fra Forsvaret og også oppnevnt medlem av vårt økonomiutvalg har sagt seg villig til både å bidra på samme «pensjonistvilkår» i ukens øvrige tre dager – og til å være formell daglig leder av Senior Norge.
Vi får her et «lederteam» med et stort nettverk, masse kompetanse og et varmt engasjement for Senior Norge og våre viktigste saker.

Senior Norge flytter til den gamle krigsskolen

Sentralstyret har også sagt opp leieavtalen for dagens kontorer i Bygdøy Alle 5 fra 1. oktober, dvs. tre år før den gamle avtalen egentlig utløper – og vi vil allerede kommende uke gå i forhandlinger med huseier om dette.
Samtidig har vi fått et svært gunstig tilbud om nye kontorer og møterom i Den gamle Krigsskolen i Tollbugata 10. Disse gamle og ærverdige bygningene i Oslo sentrum ble nylig overført fra Forsvarsbygg til Stiftelsen Den Gamle Krigsskole. Avtalen er foreløpig midlertidig, men bidrar til å sikre oss videre drift i økonomisk balanse.

Vi går mot en bedre høst enn forrige år. Vi kan på nytt ha fysiske møter og arrangementer, noe som er helt avgjørende for en organisasjon som Senior Norge. Sentralstyret skal etter beste evne sikre trygge rammer for driften av Senior Norge – så er det opp til både lokallag og hver enkelt av oss å bidra med engasjement og gode innspill!
Hilsen Petter Schou, leder av Sentralstyret

 

Skatt på pensjon

I disse valgkamptider er det mye snakk om skatt. Det kan være interessant å se på hva vi betaler av skatt på våre pensjoner. I prinsippet er det samme regler som gjelder for oss som for yrkesaktive, men det er noen ganske viktige forskjeller.
Skatt på pensjon skiller seg fra skatt på vanlige inntekter på tre områder.

· Minstefradrag

· Skattefradrag

· Trygdeavgift

Minstefradrag
Det er noe lavere minstefradrag for pensjoner enn for yrkesaktives lønn. Yrkesaktive har 45 prosent av inntekten, begrenset til 104 450 kroner. For pensjoner er tilsvarende tall 31 prosent med makstall på 87 450 kroner.
Skattefradrag
Skattefradraget skal sikre minstepensjonistene fra å betale skatt. Vi får maksimalt 32 620 kroner i fradrag, men det blir mindre jo høyere pensjonsinntekt vi har og faller helt bort ved en pensjon på 563 083 kroner. Det er å merke seg at skattefradraget kun er basert på pensjonsinntekter og at det ikke er avhengig av hvor mye vi tjener ved siden av pensjonen. Vi kan altså ha inntekter ved siden av pensjonen uten at skattefradraget blir endret av den grunn.
Trygdeavgift
For lønnsmottakere er trygdeavgiften 8,2 prosent av inntekten og for pensjonister er trygdeavgiften 5,1 prosent av inntekten.

 

DNB har fredet brevgiroen

Det koster 49 kroner å få en DNB Mastercard-faktura i posten. DNBs Ingjerd Blekeli Spiten, som er leder for personmarked i banken, sier imidlertid at DNB har tatt flere grep for å redusere gapet mellom digitale og ikke-digitale kunder.
– Vi fredet brevgiroen og lanserte tilbudet Bank Uten Internett i 2018. Gjennom konseptet får ikke-digitale kunder brevgiro, kontofon, kontoutskrift i posten, telegiro og SMS-tjenester. Vi har også opprettet et eget direktenummer der ikke-digitale kan komme i kontakt med en rådgiver som kan hjelpe dem, sier Spiten.
Prisen er på 12 kroner per giro man mottar i posten. Banken har over 50.000 Bank Uten Internett-kunder i dag, og prisen skal kun dekke kostnader for manuelle tjenester, fysiske kontanter og papirfaktura.
DNB har også en tjeneste som gjør at kunder har tilgang til uttak og innskudd av kontanter i over 14.000 butikker over hele landet.
– Generelt er det bra for samfunnet og klimaet om vi reduserer mengden papirfakturaer. Her har vi gode løsninger med avtalegiro og e-faktura, som også er gratis. I tillegg er tilbudet i Bank Uten Internett et godt alternativ for de ikke-digitale, sier Spiten.

Senior Norge var i intens dialog med DNB da de forsøkte å få alle over til digitale betalingstjenester. Etter mye diskusjon gikk banken med på å opprettholde flere av de analoge tjenestene.

Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter