Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Alder er den vanligste grunnen til diskriminering på jobb

OECD utga i desember 2020 en rapport som viser at aldersdiskriminering er den mest utbredte diskrimineringen i arbeidslivet. Dette er et alvorlig problem for den enkelte, men også et problem for samfunnet som går glipp av en rekke gode arbeidstakere som kan bidra til velferden. Som figuren nedenfor viser, er det et stort gap mellom aldersdiskriminering og diskriminering av andre grunner i arbeidslivet.

Vi har hentet informasjonen fra Senter for seniorpolitikk som skriver:
«Folk lever og jobber lenger enn noen gang før, med fire til fem generasjoner som jobber side om side. Dette gjenspeiler de positive sidene ved befolkningens aldring og gir store muligheter for næringslivet, arbeidstakere og samfunn. Det anslås at å bygge en flergenerasjons arbeidsstyrke og å gi eldre ansatte større arbeidsmuligheter, kan øke BNP per innbygger med 19 prosent de neste tre tiårene.
Den nye rapporten omhandler tre aspekter ved seniorpolitikk: Å rekruttere, å sikre et godt arbeidsmiljø og å utvikle ferdigheter gjennom hele arbeidslivet.»


Den som er spesielt interessert kan lese rapporten ved å klikke her.

Rettelse


Vi har fått påtalt at vi kom i skade for å kalle Sysselmesteren for Svalbard for «Sysselmann» i vårt innslag om høstens valg i forrige ukebrev. Vi beklager feilen. Vi er naturligvis klar over de nye titlene, men ble nok forledet av Regjeringens informasjon om forhåndsstemming fra utlandet og Svalbard. Der står det nemlig fremdeles «Sysselmannen for Svalbard».

Ekstraordinært landsmøte 25. august

Senior Norges sentralstyre har vurdert Senior Norges økonomiske situasjon som alvorlig og har innkalt til et ekstraordinært landsmøte den 25. august. Møtet blir holdt som et Teams-møte.
Landsmøtet som ble holdt i mai i år, nedsatte et hurtigarbeidende økonomisk arbeidsutvalg («ØK AU») som skal legge frem en plan som sikrer Senior Norges fremtidige drift, tilhørende organisering og finansiering. Utvalget består av sentralstyreleder Petter Schou, sentralstyremedlem Siri Møllerud, Jon Rogstad fra Senior Norge Asker og Bærum, samt Senior Norges generalsekretær Knut Chr. Høvik.
Det ekstraordinære landsmøtet vil blant annet bli orientert om organisasjonens økonomiske situasjon og vil få innstillingen fra Økonomisk arbeidsutvalg til behandling sammen med Sentralstyrets anbefaling.

Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter