Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Koronapasset er her, men kun for digitale brukere

Hvis man er vaksinert mot covid-19 to ganger i Norge eller har vært smittet av covid-19 kan man nå gå inn på https://www.helsenorge.no/ og laste ned et koronapass. Det gjelder da ved innreise til Norge sammen med et skjema som du finner på https://reg.entrynorway.no/. Dette skjemaet skal helst fylles ut ikke mer enn 72 timer før grensepasseringen, men kan også fylles ut manuelt ved selve passeringen.
Brukere som ikke har tilgang til Helsenorge.no kan gi fullmakt til andre for å skrive ut koronasertifikatet.
Helse Norge jobber også med en løsning for å få tilsendt utskrift av koronapasset for de som ikke bruker mobil, nettbrett eller PC, men denne er ennå ikke klar.

Egen app for kontroll
Prosjektet utvikler også en egen teknisk løsning for kontroll av koronasertifikatet som kan brukes ved grensepassering eller ved eventuelle arrangementer, eller annen bruk regjeringen vil beslutte for nasjonalt nivå.
Les mer om koronasertifikat på Helsenorge.
En utvidet versjon av koronasertifikatet vil i slutten av juni kunne brukes til reise på kryss av grensene i EU- og EØS-området. Denne delen gir informasjonen EU og de ulike landene vil kreve for å krysse landegrenser. I perioden mellom 11. juni og fram til det utvidede sertifikatet er klart rundt 1. juli, vil beskyttede personer som bor i Norge og kommer hjem fra utlandet også kunne bruke den nasjonale løsningen på grensen.

Senior Norge har tidligere påpekt overfor Helse Norge at brukere som ikke har tilgang til elektroniske hjelpemidler, må få de samme rettigheter som digitale brukere har. Dette gjelder i stor grad eldre brukere som ikke kan skaffe seg koronapass. Derfor er det viktig at Helse Norge raskt får utviklet systemet med en løsning for å få tilsendt utskrift.
Ved grensepasseringen blir alle enten testet, eller pålagt å sørge for testing når de kommer til hjemkommunen. De må være i karantene hjemme inntil negativt testresultat foreligger.

Webinar om et aldersvennlig samfunn i korona-tider
(Webinar = seminar på nett).

Nordisk velferdssenter gjennomførte et webinar med deltakere fra de nordiske landene. Norge er det eneste landet i Norden som har utviklet en strategi for et aldersvennlig samfunn, bl.a. ved Meld. St.15 (2017-2018) Leve hele livet, samt etablering av Senter for et aldersvennlig Norge. Det er samlokalisert med Eldreombudet i Ålesund. Det er videre laget en håndbok om aldersvennlige samfunn, og det er utnevnt er råd som skal bidra til gjennomføring av programmet for et aldersvennlig Norge med Trude Drevland som leder. Du finner mer om dette på https://www.aldersvennlig.no/
Inntrykket fra webinaret var at de nordiske landene rapporterer at digital utenforskap har skapt mange utfordringer i håndteringen av pandemien. Dette ble spesielt merkbart da vaksineringen begynte, og mange kommuner baserte seg på å kommunisere over Internett. Det ble også rapportert om økende ensomhet for mange. Kløften mellom dem som er inne, og dem som er ute øker. Kommunene hadde ofte ikke noen «plan B». Løsningen var bruk av den gammeldagse telefonen og snakke med folk.
Senior Norges prosjekt med å etablere en korona-telefon ser derfor ut til å være et blinkskudd.

Stortingsmelding om regulering av pensjoner i 2021 og pensjonisters inntektsforhold

Sosial- og arbeidsminister
Torbjørn Røe Isaksen

Den 4. juni ble stortingsmeldingen fremmet i Statsråd. Det betyr at regjeringen nå har fulgt opp pensjonistorganisasjonenes og Stortingets krav om at trygdeoppgjøret skal behandles i vårsesjonen. I meldingen blir også de særskilte forslag og krav som organisasjonene hadde utover selve trygdereguleringen tatt med.
I meldingen redegjøres det for reguleringen av grunnbeløp og pensjoner og utviklingen i pensjonistenes inntektsforhold, minste pensjonsnivå og lavinntekt blant alderspensjonistene.
Du finner meldingen ved å klikke her.

 

Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter