Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Bildet er tatt av Vegard Ottervig fra Pixabay

Kjære alle i Senior Norge
Det har vært et spesielt år – og det blir nok en annerledes 17. mai.
Vi vil savne barnetog og hornmusikk i gatene, vi vil savne taler og arrangementer.
Men allikevel, og kanskje mer enn vanlig, skal vi feire 17. mai, Norges nasjonaldag.
Vi skal feire vår nasjonale frihet.
Vi skal feire vår grunnlov.
Vi skal feire at vi lever i et land i fred.
Vi skal feire vårt demokrati.

17. mai skal være en høytidelig dag.
17. mai skal være en dag for glede.
Men 17. mai skal også være en dag for ettertanke.
Frihet og fred kommer ikke av seg selv;
Norge hadde kloke folk som sikret Grunnloven.
Og Norge har hatt kvinner og menn som ofret livet for å forsvare den.

Vi lever i en uoversiktlig og truende verden. I tillegg til en pandemi, dør det alt for mange i krig – i Syria, Ukraina og Midt-Østen, for å nevne noen. Og fortsatt er det uskyldige sivile, også barn, som er de virkelige ofrene i en kamp om makt og territorier.
Og noen av dere som leser dette er viktige historiefortellere som kan fortelle våre barn og barnebarn hva det vil si å vokse opp i ufred.
Men i Norge kan våre barn vokse opp i fred. De kan vokse opp i et demokrati som gir dem trygghet mot forfølgelse og straff.
Det er dette vi skal glede oss over og feire.
Så ha en fin og verdig 17. mai alle sammen!

Gratulerer med dagen fra Petter Schou, sentralstyreleder.
Petter Schou

Koronasertifikat – høringsinnspill

Senior Norge har gitt høringsinnspill til forslaget om å endre smittevernloven slik at man kan innføre et koronasertifikat. For dem som enten har hatt Covid-19 og fått antistoffer av den grunn, eller dem som er fullvaksinert, vil et koronasertifikat bidra til å gi større frihet i hverdagen. Senior Norge har derfor i store trekk sluttet seg til regjeringens forslag. Sertifikatet vil være en autoritativ bekreftelse på status for den enkelte når det gjelder koronaresistens. Så vil de ulike reglene om hva som er lov å foreta seg følge smittevernloven og de forskrifter som gis med hjemmel i den. Et vaksinasjonsbevis kan allerede nå skrives ut fra sidene til helsenorge.no (klikk her). Du kan lese hele innstillingen som er gitt fra Senior Norge på vår hjemmeside, klikk her.

Seminar for Senior Norges medlemmer i eldreråd

En arbeidsgruppe under ledelse av vår representant i Viken fylkes eldreråd, Anne-Lisa Clausen, er i ferd med å planlegge et seminar for våre medlemmer av eldrerådene i Oslo og Viken fylke. Etter planen skal det holdes et dagsseminar i slutten av oktober. Da er forhåpentligvis den verste pandemien over, og vi kan møtes fysisk. Seminaret er planlagt dels å inneholde informasjon om lov, forskrift og retningslinjer for eldrerådenes virke og arbeidsmåte i rådene, herunder de ulike deltakernes erfaring med arbeidet. I tillegg vil seminaret ha temaer som går direkte på fagområder som eldrerådene bør være observante på. Tanken er at det planlagte seminaret skal være et første forsøk på skolering av Senior Norges representanter i eldrerådene. Seminaret vil bli evaluert, og erfaringene spredd til Senior Norges medlemmer over hele landet som sitter i eldreråd. Håpet er at vi skal få til en prosess for å øke organisasjonens innflytelse på kommunenes eldrepolitikk.
Invitasjon til seminaret vil gå til Senior Norges medlemmer av eldreråd i Oslo og Viken. Vi har nå en oversikt basert på innhentede opplysninger. Det er imidlertid viktig at de av våre medlemmer som sitter i eldreråd melder dette til post@seniornorge.org slik at listen blir fullstendig. Det gjelder også medlemmer som kommer fra andre deler av landet og som er medlemmer av eldreråd.
Fra SENIOR NORGE Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 var 77.988, tilsvarende et gjennomsnitt på 6.500 pr. måned. Første kvartal i år har SENIORAVISA hatt i alt 21.159 besøk, tilsvarende et gjennomsnitt på 7053 besøk pr. måned. Dette er 23,7% opp i forhold til første kvartal i 2020. Vi gratulerer SENIOR NORGE Østfold med den kontinuerlige fremgangen og resultatet!

De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter