Ukebrev v/Stig Klingstedt

Statsbudsjettet for 2022 – våre innspill

Sammen med de andre pensjonistorganisasjonene deltok Senior Norge i et Teams-møte om statsbudsjettet for 2022 med arbeids- og sosialministeren, en statssekretær fra Helse- og omsorgsdepartementet og flere embetsmenn fra andre sentrale departementer. I vårt innspill fokuserte vi på fjerning av underreguleringen av pensjoner. Dette kravet er bare delvis imøtekommet i forrige års budsjettforlik. Vi understreket vårt tidligere ønske om å få en møteplass mellom pensjonistorganisasjonene og regjeringen der vi kan ta opp løpende saker som er nødvendig å få løst. Dette kravet er imøtekommet, men selve utformingen av ordningen er under vurdering. Organisasjonenes statsstøtte ble også tatt opp med ønske om en jevnere fordeling av bevilgningene.
Vi satte videre søkelys på tannhelse, der vi anmodet om at det blir foretatt en helhetlig gjennomgang av folketrygdens refusjonsordninger. Dette er en gjennomgang som både Stortinget og Den norske tannlegeforening har tatt opp tidligere. Dette må skje nå. Sykehjemmenes situasjon ble tatt opp, og vi ba om at de styrkes både kvalitativt og ressursmessig.
Videre må seniorer som har passert 67 års alder også få rett til å få brukerstyrt personlig assistent.
Arbeidslinjen må styrkes ved at ansatte som fortsetter å arbeide etter 67 års alder, får de samme rettighetene til sykepenger som andre.
Til slutt tok vi opp spørsmålet om å styrke forskningen på sykdommer som medfører store lidelser både for yngre og eldre og som koster samfunnet store summer. Vi pekte spesielt på smertebehandling og behandling av muskel- og skjelettsykdommer, samt demens.
Senior Norge har tidligere gitt skriftlige begrunnelser for sine krav.

Brukerutvalg

Eldrerådene i hver kommune har et generelt ansvar for å gi råd til kommuneledelsen om eldreomsorgen i kommunen. Imidlertid er det ikke alltid mulig for eldrerådene å få detaljert og daglig informasjon om tilstanden på eldreinstitusjoner. Derfor er det ofte klokt å opprette brukerutvalg for den enkelte institusjon. Et slikt utvalg kan være et bindeledd mellom beboere, deres pårørende og kommunens ledelse for å finne gode løsninger på de eventuelle utfordringene som kan oppstå.
Eldrerådene bør, etter vår mening, være pådrivere for at slike brukerutvalg blir opprettet ved sykehjem og omsorgsboliger. Det er også viktig at det opprettes gode rutiner for kontakt mellom eldrerådene og de brukerutvalg for sykehjem og omsorgsboliger som eksisterer.

Allergimedisin – store forskjeller i pris

Mange har en vond tid når våren kommer med mye pollen i luften. Da er det godt å ha tilgang til allergimedisiner. Ifølge Vi.no er det meget stor prisvariasjon mellom ulike allergimedisiner og mellom de ulike salgsstedene. Det billigste er å oppsøke din fastlege og få resept på allergimedisiner. Apotekene har plikt til å opplyse kundene om det er billigere, men likeverdige medisiner å få kjøpt. Denne informasjonsplikten gjelder imidlertid kun ved kjøp av allergimedisiner som legen har skrevet ut resept på. Når du kjøper reseptfri medisin, har apotekene ikke tilsvarende plikt. Zyrtec er den mest solgte allergimedisinen, men slett ikke den billigste. Den varierer også i pris mellom ulike utsalg. I en kolonialbutikk kostet den 8,85 kroner/stk., mens den på Apotek 1 og Farmasiet kostet 3,30 kroner/stk. Vitus Apotek og Boots tar 7,00 kroner/stk. for Zyrtec. Du kan også kjøpe reseptfri medisin over internett.
Det er altså gode grunner til å sjekke prisen på allergimedisiner og spørre om det er billigere preparater å få.

Bivirkninger av vaksiner er ofte et sunnhetstegn
Det har vist seg at flere opplever at de får bivirkninger av vaksinesprøyten. Dette er helt vanlig, og er et godt tegn som viser at du har et sterkt immunforsvar som har gått til angrep.
Nå har forskere oppdaget at kvinner oftere kan få bivirkninger. Det beror ifølge forskerne på at det kvinnelige hormonet østrogen stimulerer immunforsvaret, mens det mannlige hormonet testosteron svekker immunforsvaret. Hvis man ikke får bivirkninger, trenger man imidlertid ikke å frykte for vaksinens effekt.
Vaksineskader er noe helt annet. For eksempel har 34 millioner stikk med Astra Zenecas vaksine til nå medført 222 tilfeller av blodpropp (Illustrert vitenskap). Til sammenligning dreper Covid-19 mellom 1000 og 2000 av 100 000 smittede. Det har også vist seg at blodpropp først og fremst har rammet kvinner i fertil alder.

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere i 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 i gjennomsnitt var 6500 per måned. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter