Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Ny arvelov fra 1. januar i år

Advokat
Audhild Freberg Iversen

Den nye arveloven trådte i kraft 1. januar 2021. Våre advokater med Audhild Freberg Iversen i fremste linje har involvert seg kraftig i utarbeidelsen av denne loven. Du finner en omtale av loven og hva som er viktig å merke seg på Senior Norges hjemmeside (klikk her).

 

Regjeringen har droppet forslaget om å få en hjemmel for portforbud
Som tidligere omtalt frarådet Senior Norge regjeringen fra å fremme forslag om portforbud. Det samme gjorde et stort flertall av de 1400 høringsinstanser og privatpersoner som har levert innspill. Nå har justisministeren meddelt at man følger rådene fra høringsinstansene. Det er en klok beslutning.

 

 

 

Oslo blir ett lokallag

Oslo har frem til i dag bestått av 3 lokallag, Oslo nord, Frogner og Ullern / Vestre Aker. Vi har nå samlet styrkene og blitt til ett sterkt lokallag. Oslo er både en kommune, et fylke og ikke minst vår vakre og unike hovedstad. Med en felles arena og en felles ramme for hele byen, forbundet med en sterk og målrettet profil, er målet å gjøre lokallaget i Oslo til en samlende arena for informasjon, kunnskap, opplevelser og samvær.

I fellesskap skal vi være sterke, tydelige og synlige i byen, med et felles ønske om en spennende, trygg og god hverdag.

 

Rapport fra Viken eldreråd
Viken fylke er jo et nyopprettet fylke. Eldreråd er etablert med bl.a. Anne-Lisa Clausen som Senior Norges representant med Gunnar Tveiten som vararepresentant, begge fra Senior Norge Asker og Bærum. Vi har vært pådrivere for at våre medlemmer skal engasjere seg i eldrerådenes arbeid, og vi er glade for at så mange har latt seg velge. Vi har nå fått en første rapport fra Eldrerådet i Viken, se Anne-Lisas innlegg fra arbeidet på vår hjemmeside (klikk her).

 

Pensjon fra første krone

Stortinget har vedtatt å be regjeringen om å fremme lovforslag om innføring av pensjon fra første krone og første dag fra 2023. Regjeringen tar sikte på å fremme lovforslag på bakgrunn av Stortingets vedtak og høringen som er åpen til 19. mars. Høringsbrevet er sendt ut fra Finansdepartementet og har sin bakgrunn i en partssammensatt arbeidsgruppe som la fram sin konklusjon 10. desember 2020. Senior Norge mener at dette er en fornuftig ordning og har støttet fagorganisasjonenes krav.

 

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere i 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 i gjennomsnitt var 6500 per måned. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter