Ukebrev v/Stig Klingstedt

– Trykk på overskriften, bildet eller «les mer» for å se hele innlegget! –

Ett år i Eldrerådet på Nesodden

I Senior Norge har vi vært tydelige på at våre medlemmer bør engasjere seg i lokalpolitikken. Ikke minst eldrerådene bør vi satse på. Der kan vi påvirke eldrepolitikken med forslag og råd til de styrende politikerne i kommunen. På Nesodden har vi både leder og nestleder som er medlemmer i Senior Norge. Her får vi en kort omtale fra nestlederen, Arild Drolsum, som beskriver sitt første år i rådet. Se videre ved å klikke her.

 

Regjeringen åpner for mer besøk i sykehjemmene og en god klem

Nå har de aller fleste på sykehjemmene fått sine to vaksinedoser. Helse- og omsorgsminister Bent Høie åpner derfor på pressekonferansen sist uke for mer besøk til de som er blitt vaksinert. Han sa også at de som har fått sine to vaksinedoser ikke lenger trenger å unngå sosial kontakt. Det betyr at det nå er lov å gi bestemor og bestefar en god klem uten at man risikerer å smitte. Samtidig må vi ikke glemme at vi alle overfor alle andre må ivareta akkurat de samme forholdsreglene som tidligere. Vi må ikke slappe av nå, når vi er så nær en avslutning på pandemien.

 

Folkehelseinstituttet anbefaler bruk av Oxford-vaksinen til personer under 65 år
På grunn av svak dokumentasjon for effekten av AstraZeneca-vaksinen hos eldre mennesker, anbefaler FHI at denne typen vaksine ikke gis til eldre over 65 år. Eldre skal da foreløpig få vaksine fra Pfizer eller Moderna, eller andre vaksiner som blir godkjent og som er testet på eldre. Vi er glade for at man ikke gambler med eldres helse. Eldre er de som rammes hardest dersom de blir smittet.

 

 

Nei til hjemmel for å innføre portforbud

Rettferdighet

Senior Norge har gitt høringssvar på forslaget fra regjeringen om å skaffe seg hjemmel for å kunne innføre portforbud for å bekjempe Covid-19-pandemien. I likhet med de øvrige pensjonistorganisasjonene gikk vi sterkt imot forslaget. Senior Norge skrev bl.a. følgende i sitt høringssvar:
«Portforbud er et svært inngripende tiltak – selv i en pandemisituasjon. Vi i Senior Norge er selvsagt klar over at dette har blitt benyttet, og også er i bruk i dag i enkelte land for å begrense Covid19- pandemien. Man kan også ha en viss forståelse for at noen regjeringer ønsker dette som en siste utvei om smitten kommer helt ute av kontroll.
Mot dette taler at en hjemmel for å innføre portforbud ikke er et egnet «verktøy» i et demokrati med høy grad av tillit mellom innbyggere og styresmakter.»
Det er kommet en stor mengde høringsinnspill til regjeringen, og de aller fleste høringsinstanser går imot forslaget.

Egen statssekretær for Covid-19-spørsmål

Politisk rådgiver Saliba Andreas Korkunc er i statsråd utnevnt til statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet med ansvar for covid-19-saker.
«Som statssekretær vil Korkunc ha et spesielt ansvar for å følge opp covid-19-sakene i Helse- og omsorgsdepartementet. Som min politiske rådgiver har han allerede vært tett på dette arbeidet, og nå vil han få mulighet til å følge opp dette arbeidet enda tettere», sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.
Vi ønsker Saliba Andreas Korkunc lykke til i jobben!

Senioravisa Østfold har hatt et stort antall lesere i 2020

Fra Senior Norge Østfold har vi fått melding om at antall besøk i 2020 i gjennomsnitt var 6500 per måned. Vi gratulerer!
De som ennå ikke har lest Senioravisa kan logge seg inn på www.ostfold.seniornorge.org 

Har du spørsmål eller kommentar? Ta kontakt med post@seniornorge.org
Klikk her for å videresende denne e-posten til en venn!

 

Del gjerne innlegget på sosiale medier!

Se alle nyheter